Egyházunkról Bemutatkozás Céljaink Tanaink Tevékenységünk Esküvő Tanfolyamok Adományvonal Kapcsolat
 
Gautama Sidhartha Buddha

www.saibaba.hu www.sandrajana.hu www.azigazijezus.hu

Tekintettel arra, hogy ez a ,,mű" a magyarokról szól magyaroknak, legyünk következetesek és menjünk tovább a magunk útján. Emlékezzünk meg még két hatalmasságunkról, akik szintén követték népük útját, mindketten vallást, hitet adtak a mieinknek. Az előző oldalakon már mindkettőjük nevét említettem. Időrendben visszafelé haladva az első Mani, aki a Maniheizmus megalapítója , amit I. István tűzzel vassal írtott, írtatott. Sikeresen. A másikuk pedig az i. e. 560-ban született Gautama Szidhartha Buddha. Az Ő leszületése messze megelőzte Jézusnak, a Világ Világosságának megérkezését. Semmi esetre sem szeretnék itt most életrajzot írni, azt azonban kénytelen vagyok elmondani, hogy a mai buddhizmusnak semmi köze nincs Buddhához. Lehet, hogy ez most döbbenetet okoz, de mondd csak meg Jézusnak mi köze van a kereszténységhez azon kívül, hogy megölték a zsidók? Hát valahogy így van ez a buddhizmussal.
A Buddhizmus ma becsapja az embereket. Mindjárt megmondom azt is, hogy miért. Azért csap be, mert ők a személytelen filozófia hívei. Ezt pedig természetesen nem mondja ki. Majd rájössz. Na nem gyorsan, arra ő vigyáz. Nem azt mondom, hogy baj, hogy van, hanem az a baj, hogy már megint van valaki, aki elhallgat dolgokat. Sok ismerősöm volt, aki kereste Istent a rendszerben. Arra gondolt, hogy valahol ott kell lennie, de sosem találta. A Buddhizmus hihetetlen erővel köti a tagjait. Mondhatni szinte eltéphetetlen kötelékekkel tartja fogva az embereket. Sok olyat mond, ami a spirituális útkeresőt megtéveszti.

Ilyen hangzatos és csodálatos dolog amikor az inkarnációról és a dualitáson túli világokról beszél. Powa gyakorlatokat tanulják. Teszi ezt azért, hogy tudatosan tudj meghalni. Ne légy közbe zavarodott. Felajánlásokat, leborulásokat végez. Menedékvétel és névadás is van. Van ezen kívül sok meditációs gyakorlat. Elvonulások. Áldásosztás. Csodálatos. Mindig elkezdek valami rövid gondolatot, aztán azon kell törnöm a fejem, hogy hogy jöjjek ki belőle. Most is ugyanez a helyzet áll elő. Igazából persze az sem lenne baj, ha minden állításomat kifejteném de még csak azt sem tudom, hogy mennyit akarok közölni veled. Nem azért, mert bármi olyan dolog lenne nálam, amit nem akarnék odaadni Neked. Épp az ellenkezője.

Én mindent Neked akarok adni. Azt azonban tudom, hogy ez most nem fog összejönni. Annyit azonban elárulok és ez most itt a reklám helye, hogy van egy egyház ahol biztosan megtalálsz ha akarsz. Ez pedig az Egyetlen Magyar Egyház, ami nem más, mint az Ezoterikus Tanok Egyháza. Ezek után pedig már kénytelen vagyok megmondani, hogy mi a különbség a személyes és a személytelen filozófia között.

A személyes rendszernek van ISTENE. Ő nem hisz Istenben, hanem tudja hogy van és szereti is. Ugyanakkor tudja azt is, hogy van lélek. A személyes Istent Imádó rendszerben megtalálható a lélekvándorlás tana is. Nem kell állandóan a Judeokereszténységre gondolni. Ők minden ilyent tagadnak. Legyen nekik hitük szerint.

Akkor következzen most egy kis kibontás. Tehát a személytelen filozófiai rendszerben nincs semmiféle Teremtő Isten. Itt arról van szó, hogy a tudat a véletlenek összerendeződése alapján létrehozza önmagát. Ez az irányvonal most tessék figyelni helytelenül neveztetik a vallás szóval, márpedig azt mondják, hogy az 5 világvallás egyike. Ugyanakkor elfelejtik közölni, hogy egy vallásnak minimum Istenének kell lennie. Neki nincs. Tehát nincs lélek, csak tudat van. A Buddhizmus a legkifinomultabb materialista rendszer. Azok az istenségek buddhák, tarák, cserézik, mahakalák, akiknek a felajánlásokat teszik, nem élők, azokat őt teremtik meg a tudatuk segítségével. Az inkarnációknál pedig tudnunk kell, hogy nem egyéni inkarnálódásról van szó. Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk a Kovács Tibi előző életében mi volt és ez után a következőben mivé lesz. Náluk nem erről van szó. Ezt jó ha tudod. Aztán még egy kis furcsaság. Nekik minden buddha, azaz megvilágosodott. Az Úr Jézus is. Minden isten. A kilincs, a lábtörlő, stb Az inkarnációnál ők azt szeretnék elérni, hogy a tudat emlékhálóit kiégessék. Mégpedig azért, hogy önmagát megsemmisítse a célból, hogy eggyé válljon a nagy egésszel. Szeretne eggyévállni a semmivel. Ez viszont nem lehetséges. Már csak azért sem, mert ilyen nincs is. Az Ő egybeolvadásuk a valamivel egy személytelenbe való beleolvadást takar.

Tekintettel arra, hogy az Istennek van egy bizonyos személytelen aspektusa, abba fog belemerülni. Ez a személytelen aspektus nem más, mint az Ő, mármint Isten testének ragyogása. Mert hogy van Neki. Lévén nem személytelen. Ezt viszont a buddhista nem fogadja el. Nem látja a fától az erdőt. Ő a saját erejéből akar ebbe az általa emelkedettnek vélt helyzetbe kerülni. Az ilyen embereket, akik a saját erejükből akarnak beleolvadni a semmibe, imperszonalistáknak nevezzük. Ezt a filozófiát magának valló ember ezért, mármint hogy megsemmisítse magát hihetetlen mennyiségű és rendkívül fegyelmezett gyakorlást folytat. Ennek ellenére sem maradhat örökre ebben a személytelen ragyogásba. Ugyanakkor mivel nem hisz a lélekben sem, azt sem tudja, hogy a lélek nem statikus, hanem dinamikus. Ezért aztán nem is marad a személytelen ragyogásban. Persze nem azért, mert nem tudja, hanem azért, mert a lélek dinamikus és nem marad sokáig a tétlenség állapotában. Nem szereti a lényiségével szembenálló dolgokat. Amit pedig nem szeret azt viszont nem is csinálja. Majdnem elfelejtettem, hogy ezért végzik a powát, ami a tudatos meghalást jelenti. Na meg a keresztény ember Istennél keresi a menedéket, a Buddhista pedig az ún. menedékfa közepében elhelyezkedő Ősbuddhában, valamint a dharmában és a szangában.

Számomra nem egy kicsit, hanem nagyon visszatetsző, amikor a Judeo-krisztianista egyház főpapja és a Buddhista Dalai Láma őszentsége együtt sétálgatnak pl. a Tihanyi Apátságban és az embereknek együttesen a szeretetről papolnak. Ezzel nem az a bajom, hogy találkoznak egymással, hanem az, hogy azt sugallják a hívőknek, mitha a Buddhista Egyház és ők egyazon cél érdekében tevékenykednének. Ez pedig szemenszedett hazugság. Mégpedig azért, mert az egyik materialista, a másik pedig teista. Most ezek után aztán az ember már tényleg nem érti, hogy egy Isten szerető egyház miért mutogatja magát az Istent tagadóval és keltik együtt azt a hamis látszatot, hogy eggyek az érdekeik. Itt megint azt mondom, hogy valaki hazudik. Mindenki döntse el maga, ki kinek hazudik. Az Úr Jézus megmondta: egyszerre két urat nem lehet szolgálni .

A Buddhista ember ugyanakkor természetesen nem rossz. Rengeteg csodálatos tulajdonságot fejleszt ki magában. Segítőkész, udvarias, tiszteli szüleit, társait, fegyelmezett, béketűrő, szelíd. Csupa csupa jó tulajdonság. A végcél azonban nem igaz. HAMIS.

Ezek után most már lassan illő, hogy beszéljek egy kicsit Szakja-muniról. Nem tévesztettem el semmit, hanem Buddhának ez volt az eredeti neve.

Most pedig rögtön rátérek arra, hogy mi ez a Sakja név, mert hisz számunkra ez rendkívül fontos még pedig azért, mert ez a név a magyar nemzetség egyik tagját takarja. Nevezetesen a Szaka-skytáét. Tudom, hogy ezt is elhazudták előlünk. Jelentése, mármint a Sakja-muninak az, hogy ,,a Sakják-bölcse". A kószalai néphez számította magát, akik a mythikus Okkáka (Iksvaku) királyra vezette vissza eredetét, a nap-dinasztia alapítójára. Ebből a Sakja nemzetségből, és pedig ennek Gótama (Gautama) ágából származott. Atyja, Szuddhódana rádsa király volt. Édesanyja Májá vagy Májádevi, szintén a Szakja nemzetségből származott. Buddha maga nem Istent tagadta meg, hanem csak a Védákat.

Az ÚR BUDDHA nevezzük csak úgy őt, ahogy a Védák , már csak azért is, mert ez a könyv hasonlóan a Káldeus Bibliához, szintén Szent könyv.

Ő leginkább azért jelent meg hogy meggátolja az állatok gyilkolását. Ennek akart véget vetni. Azt is csak azért, mert az akkori papok már nem tudták szabályosan végrehajtani a rituális állatfelejánlásokat, tehát nem tudták azokat úgy elvégezni, hogy ezek az állatok egy magasabb létformába szülessenek újjá. A felajánlásokat pedig nem a semminek, hanem Istennek mutatták be. Ez a bemutató azonban nem sikerült, mert már elfelejtették a tiszta rituálé szabályos végrehajtását.

Itt is bebizonyosodik az a tétel, hogy gyilkossággal nem lehet magasabb szintre kerülni. Isten közvetlen közelébe semmi esetre sem. A gyilkolászásnak azonban vannak természetes következményei. Ezek viszont mindig negatív értelemben nyilvánulnak meg. Egy negatívum megnyilvánulása pedig senki számára sem vonzó lehetőség. Ebben az időben az emberek igencsak szerették a húsevést. Ezért is választották az állatáldozatok bemutatást. Merthogy a felajánlás után természetesen nem az állatoknak adták a húst, hanem elkészítették és emberi fogyasztásra alkalmassá tették.

A Védák természetesen tartalmaztak felajánlási szertartásokat, de az akkori időben már elfelejtették, hibásan végezték. Tehát rosszul. Gondoljunk csak arra, ha egy kémiai kísérletet végzünk és összekeverjük a felhasználni kívánt elemeket, mert mondjuk a színük hasonló, akkor igencsak nagy galiba támad. Az eredmény ugye nem lesz azonos a várttal. Tehát sokkal egyszerűbb a helyzet, ha betartjuk a szabályokat és nem próbálkozunk az addig ismeretlennel. Az ugyanis nem várt meglepetéseket okozhat. Azt pedig már régóta tudjuk, hogy minden oknak van okozata, eredménye. Nekünk pedig viselnünk kell az általunk keltett következményt. Az Úr Buddha pedig ezért tagadta meg a Védák utasításait. Buddha tehát igenis hitt az életben és esze ágában sem volt annak kioltása. Nem akart semmiféle Nirvánát, Nibbánát. Legalább is abban az értelemben ahogy ma mondogatják. Nevezetesen a semmibe való feloldódást. Az, aki az élet örök elvesztésén munkálkodik, nem fogja az életet védeni.

Én mindig csak problémát okozok magamnak. Most is elkezdtem beszélni Buddháról, s közbe belekavarodtam a Védákba. Persze nem ez a legrosszabb ami történhet velem, de Neked megint felhívtam a figyelmed valami olyanra, amiről jó esetben is csak hallottál. Tudom, hogy elvileg a magyarsághoz semmi köze. Természetesen csak elvileg, mert a Káldeai Biblia a legrégibb és ugyanakkor abszolút egyistenhívő. Tehát igencsak köze van hozzánk. A Védák nagyon komoly kijelentést tesznek az Úr Buddháról, aki pedig a Saka-szkita nemzetséghez tartozik. Épp ezért nem mondhatom azt, hogy semmi közünk az egészhez. Ugyanis ez a könyv Evilát Földjéről származik. Ez pedig egyúttal utalás őseink földjére. A Védák pedig ugyanolyan szent könyv, mint a mi Káldeus Bibliánk. Ez a Könyv is a Tudás Népének információját hordozza.

Most is megkérlek, hogy ne neheztelj rám azért, mert mindenbe beleártom magam. Teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy nem feltétlenül kellene mindent egyszerre elmondanom. Ugyanakkor Vedd figyelembe, hogy elég nehezen sikeredett nekem leülnöm a számítógép mellé és elkezdeni a könyvírást. Ezért van az, hogy most csak úgy ,,szárnyallok". Emlékezz csak, azt mondtam már az elején is, ne gondolj arra, hogy ISTEN, APU csak a magyar embereket tisztelte meg látogatásával. Azt is elmondtam, hogy a működések a lényegesek. Úgy kell ezt érteni, hogy van például egy minisztérium, s annak egy vezetője. Mondjuk megint egy Gipsz Jakab. Ez a Gipsz úr beteg lesz. Nagyon beteg, s az orvosok azt mondják menjen nyugdíjba. Ő pedig el is megy. Ettől függetlenül azért a minisztériumban minden megy tovább. Ezzel csak azt szerettem volna megvilágítani, hogy a minisztérium működésében a személycserék nem okoznak változást. Nem is beszélve arról, ha az illető esetleg csak nevet vált.


részlet Bodor Ernő - Ébred az ország című könyvébőlCopyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza