Egyházunkról Bemutatkozás Céljaink Tanaink Tevékenységünk Esküvő Tanfolyamok Adományvonal Kapcsolat
 
Tűzkeresztelő, keresztlevél, egyházi hitelvek
Képek az idei Ezoterikus Tűzkeresztelés Mágus Pap szentelés eseményünkről
EZOTERIKUS TANOK EGYHÁZA Keresztlevél

MELY TANUSÍTJA, HOGY A MAG-HAR TURÁNI SZKÍTA MÁGUS TŰZKERESZTELÉS BEAVATÁSI CEREMÓNIÁJÁN, LITURGIÁJÁNAK MEGFELELŐEN ANNAK ÁLDÁSÁBAN ÉS KEGYELMÉBEN RÉSZESÜLT


EZZEL AZ EZOTERIKUS TANOK EGYHÁZA ISTENE, AZ ÖREGISTEN, A MAGYAROK ISTENE, A KUTAI SZKÍTA ÚR JÉZUS KEGYELME ÉS OLTALMA ALÁ HELYEZŐDÖTT


A MAG-HAR TURÁNI SZKÍTA MÁGUS TŰZKERESZTELÉSBEN RÉSZESÜLT KIJELENTETTE, HOGY AZ EZOTERIKUS TANOK EGYHÁZA CSALÁDJÁBA TARTOZIK, ANNAK HITELVEIT MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK ELISMERI ÉS BETARTJA


Név: Katona Júlia


Születési (idő, hely )


Ezoterikus Tanok Egyháza Tűzkeresztelkedési ceremóniájának keresztlevele, mely az Öregisten akaratából jött létre. E keresztlevél tanúsítja, a keresztelt odaadását, szeretetét Apu az Öregisten felé. Egyúttal tudja és elfogadja, hogy az Öregisten családjának tagja, annak örökéletű hallhatatlan gyermeke.

Én az Öregisten gyermeke vagyok és hűséggel tartozom néked, mert Te vagy az Apám

Keresztelt:

Keresztelő, Beavató Mágus Főpap: Bodor Ernő egyházfő:

Turáni Szkíta Mágus Főpap: Úrhegyi Alexandra :

Turáni Szkíta Mágus Pap: Jármer László:

Turáni Szkíta Mágus Pap: Katona Júlia:

Kelt: Az Öregisten akaratából: 2010. Újkenyér havának augusztusnak 13. napján

Ezoterikus Tanok Egyháza hivatalos tagja eszméi, annak hitelvei

A Magyarok Istene az Öregisten, aki az összes világmindenségek és élőlények édesapja, annak szülője.
A Magyarok Istene a Leghatalmasabb, rajta kívül nincsen senki más.
A Magyarok Istene megtagadói, annak abszolút elsőbbségét el nem ismerői soha nem kerülnek vissza, haza a dualitáson túli, Transzcendens világokba.
A Magyarok Istenét szerető és azt Apjuknak vallók ellen tett minden cselekedet az Univerzumok Felső Tanácsa elé kerül, ahol sorsáról a Tanács dönt.
A Magyarok Istenének nevezett Öregisten gyermekei a Kárpát-medencében születtek, öltöttek testet és innen áramlottak ki a Földbolygó különböző részeire
A Magyarok Istenének gyermekei soha senkitől semmit nem szereztek, sem hazát sem földet sem semmi mást. Azt egyetemlegesen, közösen használják hisz az övék. Lévén Apjuk az Öregisten
A Magyarok Istenének elsőbbségét tagadók, tudatlanok, valamint a negatív démonikus világok uralma alá tartozók.
A Magyarok Istenének szimbóluma a Nap, valamint az Öregisten Kárpát-medencei onnan kiáramló, fizikai szinten is testvéreinknek tekintett népeink ősi szimbólumai
A Magyarok Istenének nevei: Öregisten, Apu, Kutai Szkíta Úr Jézus, Ámon, Ré, Touran, Teen Muz, Surya, Gautama Siddharta Buddha, Ozirisz, EN-LIL, ÉL, Krsna, Visnu, Narayana, Kesava
A Magyarok Istene az Egyetlen Legfelsőbb Isten, az Öregisten, az ki nékünk Apánk. Visszatérünk hozzá és vele is maradunk
A Magyarok Istene minden ember és élőlény édesapja. Mindenkinek, aki a világmindenségekben él apja az Öregisten. Tehát mi mindannyian a Legfelsőbb Isten gyermekei vagyunk.

Fizikai szinten is testvéreinknek, azaz vér szerinti Magyarnak, Mag-Har nak tekintjük és tudjuk a következő népeinket. Hangsúlyozom, testvérnek és nem rokonnak tekintjük a következő fizikai testet öltött csoportjainkat. Sa, Sumer, Szittya, Turán, Pártus, Szkíta, Egyiptom, Parthus, Hun, Avar, Kus, Kald, Etiop, Olmek, Indian. ( Peru, Lima, Maya, Azték, Tolték, Mexiko,)

Nem létezik sem születés, sem halál sem feltámadás. Csak a testek születnek, keletkeznek, amik anyagi struktúrák. Akár durva fizikai akár éterikus, akár asztrál. akár mentál. Azok idővel elbomlanak, és soha többé nem veszik fel a testi “halálkor létező” felbomláskori alakot. Mi örökéletű hallhatatlanok vagyunk, akik csak cseréljük a fizikai testeinket. Ettől függetlenül eredendően imádjuk az Öregistent, szüleinket, családunkat és népünket.

Tudjuk, hogy a világokban eluralkodó anyagi és szellemi javak iránti birtoklási vágy eredendő problémája a fizikai testhez tartozó elme. Ennek uralásának hiányában az kifejezetten az elbomló hús test kívánalmait, vágyait igyekszik kielégíteni. Minden gátlásosságtól mentesen.

Mi, az Ezoterikus Tanok Egyháza tagjai nem azonosulunk a következő eszméket vallókkal, azokat alkalmazókkal.
Hazugság, lopás, erőszak, becsapás, mohóság, kihasználás, ennek minden létező formáját. Beleértve a pszichikai és lelki ráhatásokat.

Elutasítjuk az egészségre káros ételek, italok fogyasztását, drogok és ajzószerek használatát.

Elutasítjuk a fizikai test mesterségesen felkorbácsolt vágyainak fokozására tett cselekedeteket. Mindennemű materiális szemlélet elsőrendűvé tételét. A Vedd ezt, vedd azt, szemléletet.

Elutasítjuk az elme uralmát a fizikai test felett.

Az Ezoterikus Tanok Egyháza hivatalos tagjainak étertestében nem lehet idegen beavatási szimbólum. Aki sorainkba kíván lépni, annak testéből kikódoljuk, kivesszük a benne található szimbólumokat. Tesszük ezt azért, hogy soha senki ne legyen képes tagjainkat energetikailag és mentálisan befolyásolni. A kivett beavatási szimbólumok helyett testükbe a Tűzkeresztelés alkalmával az Öregisten szimbóluma kerül. Ekkor az aktivizálásra kerül. Apánk által.

Tagjaink számára kötelező a napi minimum három alkalommal, az Öregisten Spirituális mantrák egyikének minimum 10 szeri elmondása akár magában, akár hangosan lehetőségek függvényében.

Tagjaink részére kötelező a havi egyházfenntartási díj megfizetése, mely alsó összege ……

Tagjaink táplálkozási szokásait semmilyen formában nem korlátozzuk, arra ajánlatot sem teszünk.

Tagjainktól elvárjuk a cigaretta és az alkoholfogyasztás mellőzését.

Tagjaink nem fogyaszthatnak sem természetes sem mesterséges élénkítő és ajzószereket (drogokat)

Tagjaink nem lehetnek az emberi szaporodás normális menetétől eltérőek, sőt annak pártolói sem
Copyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza