Egyházunkról Bemutatkozás Céljaink Tanaink Tevékenységünk Esküvő Tanfolyamok Adományvonal Kapcsolat
 
Magyarország emberi minőségének problémája

Magyarország emberi minőségének problémája


Magyarország sorsának, lakosságának nem etnikai, hanem egyetemes minőségbeli problémái vannak. Miről is van szó?
Nem másról, mint hogy a mai kor szellemében nevelődő, fejlődő emberek születéskori minőségi követelményei kifejezetten kívánnivalót hagynak maguk után.


Ennek első és legmeghatározóbb oka a mindenkori Magyar Állam egészségpolitikája. Jelen esetben nem arról van szó, hogy milyen szintű az országban épp uralkodó politikai irányító testület pártállása. Vagy esetleg királyság van e, avagy sem. Jó lenne ha ilyen egyszerű lenne a helyzet. Azonban nem. Ennél sokkal rosszabb. A probléma gyökere ugyanis több mint 1000 igen, ezer évre vezethető vissza. Nevezetesen az egyébként nem létező államalapítás időpontjáig kell vissza mennünk.

Gondolkodjunk csak egy kicsit. Amikor a Hun, avar szkíta, pártus, szittya nemzetünk nagy és hatalmas volt. Nem csak anyagiakban és földterületekben. Akkor még voltak nálunk valóban okos emberek. Sokkal nagyobb számban és lehetőségekkel, mint napjainkban. Olyan okos emberek, akik valóban és nem csak felszínesen gyógyították az embereket. Most az, hogy jelen esetben milyen megnevezéseket használunk rájuk, mágusok, táltosok, javas emberek, aranyasszonyok, az egyre megy.

Viszont amit ők tudtak azt a maiak már egyáltalában nem. Gondolom, nem kell hangsúlyoznom, hogy itt és most egyáltalán semmilyen ún. természetgyógyászatról sincs és nem is lesz szó.

Nem. Ennél sokkal mélyebbek a problémák. Lévén a ma természetgyógyászatnak nevezett rendszerek mind a materiális világból kiindulva igyekeznek gyógyítást hozni. Hozzáteszem nem sok eredménnyel. A lényeg tehát mélyebb szinten keresendő. Természetesen nem csak nálunk, hanem a Földbolygó igen nagy területén. Ezért is tart ezen a rendkívül mély, szinte hihetetlenül primitív állati szinten az emberiség. Az összes technikai vívmánya és materialista tudománya mellett.

A Holdra, a Marsra már tudunk anyagdarabkákat fellövöldözni, de közben az emberek egymást gyilkolják halomba. Fosztják ki és lopják meg egymást. Úgy viselkednek, mint a szó szerinti degeneráltak. Pedig az állati szintet állítólag már meghaladtuk. Ennek nyomai azonban sajnos csak keveseknél látszik. Tudom, már elég sokat olvastál eddig és még mindig nem tudod miről is van szó. Persze ez így is van rendjén. Ugyanis mindenhez kell egy kis rávezetés. Különben az ember gyomrát azonnal megfekszi, és azonnal otthagyja az egészet. Közben azt mondja, hogy ez sületlenség.

Nem tudom ki emlékszik arra, hogy mi egy mágusnemzet sarja vagyunk. Lehet, hogy senki. Na, itt kezdődnek az igazi bajok. A gyökerek ismeretének hiányában.

Tudnunk kell, hogy minden népnek voltak spirituális irányítói. Ezek az irányítók mondták meg a többieknek, hogy mit kell tenniök ahhoz, hogy népük jólétben élhessen. No meg azt is, hogy mikor mit kell cselekedniök. Lett légyen ez akár mezőgazdasági akár hadi vonatkozású. Ehhez használtak egy bizonyos égi térképet. Azt azért jó ha tudjuk, hogy ezeket a térképeket a mi őseink készítették. Tetszenek érteni? Tehát a Mag Népének családja és senki máséi! Ez az égi térkép nem mást takart és takar mind a mai napig, mint a planétákat és annak mozgásait. Igen, azokat a bolygókat, amiket ma szinte betegesen el akarnak érni a materialista kutatók.

Tehát mi is történik itt? Az, hogy a régiek, értem ez alatt a mi magyar őseink, akár sumer, akár káld, akár méd, papi kasztjaink, mágusinak, mágusaink ismeretének és tudásának egyrészt tagadása, valamint azoknak ismeretei felhasználása. Ez ugye így egy tudathasadásos állapot. Nemde? De.

Tehát a kutatási eredményeket felhasználjuk, ám magának a tudásnak az információját, ami nem a röppályák csodálatos kiszámítására vonatkozik, szorítkozik, kidobjuk a szemétbe. Sőt kifejezetten tagadjuk azok valóságát. No meg egy kifejezetten világvallás vezető papi kasztja kifejezetten üldöznek. Ma is. Ugyan úgy, mint ahogy ezek a tiltók megölték spirituális vezetőinket, tanításainkat is a szemétbe hajítanák. Itt azonban meg nem állom, hogy ne hívjam fel egy pápára a figyelmet, aki korának zseniális matematikusa és asztrológusa volt. No kérem, tehát csak nem ördögtől való tudásról beszélek. Hisz maga a pápa is használta. A neve, Gerbert és francia volt. - Úgy látszik sok mindent „köszönhetünk” az ebből az országból származó és oda leszülető embereknek. Sokszor, sőt túl sokszor szóltak bele negatív módón nemzetünk életébe és döntötték nyomorba. Pl. 1920. június 4. Trianon - Ő koronázta meg azt az I. Istvánt, akit államalapítónak és szentnek kellene tekintenünk. De nem megy. Na kérem, most értünk el igazából ahhoz a ponthoz, ahonnan kiindulok az ország, a föld lakóinak aggasztó minőségű szintjének magyarázatához.

Valamikor réges régen, mikor a magyarság élte boldog idejét, sok sok tudóssal, mágussal rendelkeztünk. Ezek az emberek népünk spirituális vezetői voltak. Meghatározták a bolygók és csillagok járását. Meghatározták mikor mit kell termelni, hogy az megfelelő bőséggel lássa el az ország lakóit. Ehhez ugye fejlett matematikai tudással rendelkeztek. Olyan precíz számításokat végeztek már akkor, több ezer éve hogy ma sem tudnak pontosabbakat készíteni. Gondolom, mondanom sem kell, hogy ez a több ezer év sok esetben évtízezredeket ölel fel. Leírták azokat saját írásrendszerükkel. Mint például a sumernek nevezett ékírással. Aztán az egyiptomi hieroglifákkal, majd a máig is használatos rovásírásunkkal. Közben boldogan és szabadon éltek. Az Öregisten imádásában. A megtagadása után már csak a pusztulat és nyomor jut és jutott nekünk. Ebben elévülhetetlen érdemei vannak a franciának.

Aztán egyszer csak valami rossz dolog következett be. Megjelent egy távoli rendszerből felbukkanó, ám előre tudott bolygó. Ennek hatását természetesen már jó előre ismerték. Miként azt is, hogy ennek a bolygónak a megjelenésével az emberiség fejlődése megtörik, leszálló fázisba kerül. Lévén ennek az égitestnek köszönhetően előtérbe fog kerülni az anyagi javak birtoklása iránti olthatatlan vágy. Lévén minden, ami anyag, az birtokolható. Gondolták és gondolják ezt ma is. Természetesen tévesen. Tekintettel arra, hogy egy pár évtized után mindenki elhagyja ezt a bolygót. Ezért aztán el kellene gondolkodni azon, hogy érdemes e másoktól bármit is elvenni.

Tudomásul kell venni, hogy minden anyagi világból egyszer mindenki eltávozik. Ha így jobban tetszik, esetleg érthetőbb, meghal. Ki így, ki úgy. Ki fájdalommal és kínnal, ki mosollyal az arcán. Egy biztos. Mindenkire sor kerül. Ugyanakkor az emberek nemtudása miatt a spiritualitás, a lelki irányítás lassan elértéktelenedett. Persze nem mindenki szemében. Azt azért tudni kell, hogy akik a tudást csak ismerték is mindig veszélyesek voltak bizonyos körökben.

Azt azért bizton tudni kell, hogy a spiritualitás, ami mindig is meghatározó volt és ma is az, rejtett volt. Azaz titkos. Hogy miért? Azért, mert nem minden ember képes ezeket az ismereteket befogadni, helyesen értelmezni. Sokkal inkább félreértelmezik és értelmezik ma is. Az égi tudás pedig csak egy ilyen volt a sok többi között. Nem beszélve arról, hogy a mágikus, spirituális tudás örök. No meg abban az időben ezeket használták is. Az akkori rég volt korokban az uralkodó osztályok tagjainak születését ezeknek a tudásoknak a birtokában pontosan meghatározták. Tehát minden valamire való uralkodó csak magas fokú asztrológiai számítások után lépett a földre, mint újszülött. Hogy ez miért volt lényeges?

Azért, mert a bolygók pályáiból, azok mozgásaiból több mint 90%-os pontossággal lehetett meghatározni a születendő gyermek emberi kvalitását, minőségét. Ugyanis egyáltalán nem lényegtelen, hogy tudjuk e, hogy mikor milyen tulajdonságokkal és kvalitásokkal rendelkező ember születik. Például mikor születik egy mágus, egy táltos, egy aranyasszony.

Jó lenne, ha a mai kor emberei is odafigyelnének ezekre a döntő momentumokra. Egy születésnek nem lenne szabad „csak úgy” megtörténni. Amikor is a csak úgy megtörtént születéskor bekövetkező másik legnagyobb hiba, hogy nem vizsgálják meg az újszülött magával hozott képességeit. Miért lényeges ez? Pusztán azért, mert ha a születési időpontból kiszámítanák, hogy az adott pillanatban melyik bolygó volt „uralomban” no meg meghatároznák az ascendenst, rögtön tudni lehetne, hogy az adott egyén, gyermek szülei milyen élethivatást kell, hogy válasszanak a jövevény számára.

Pontosan tudom, hogy ma ez nem így van. Darab, darab. Gondolják. Azonban az élet nem ezt igazolja. A darabszám ugyan megvan, sok esetben még több is mint szeretnék. Azonban a kvalitással, a minőséggel, komoly problémák vannak. A nem befolyásolt leszületések aztán olyan problémákat okoznak, hogy az amúgy teljesen normális kedves embereknek kifejezetten gonosz, ugyanakkor buta, kezelhetetlen gyermekei születhetnek. Nagy tragédia ez az emberiség részére. Nagy ritkán ennek természetesen az ellenkezője is igaz. Azonban az sem mindegy, hogy egy ilyen jó minőségű, az emberek jólétéért és fejlődéséért tevékenykedő ember milyen családba születik. Az egyik esetleg azonnal elsüllyed, míg a másik rohamos fejlődésnek indul.

Ma a magyar állam sajnos nem engedélyezi a tervezett születéseket. Sőt azt az orvost, aki ilyet csinál, börtönnel fenyegeti. Gyakorlatilag nem mást tesz, mint gátolja az ország, a nép, a nemzet felemelkedését. Ugyanakkor vannak társadalmi csoportok, akiknek tagjai akár több millió forint lefizetése ellenében gyakorolhatják a tervezett leszületéseket. Természetesen nem az állami egészségügyben, hanem a magánklinikákon. Ők azonban meg kifejezetten nem foglalkoznak a jó minőségű gyermekek leszületésével. Nekik szinte kivétel nélkül csak az lebeg a szemük előtt, hogy kire hagyják a saját magukénak tulajdonított anyagi javakat. Az ilyen szellemiségben születő gyermek pedig egy idő után csak kárára lesz a föld minden népének.

Amennyiben az ország vezetése átlátná ennek az áldatlan állapotnak a jelentőségét, kifejezetten figyelni kellene arra, hogy a leszületések amennyire csak lehetségesek ne spontán módon történjenek. Igaz, erre csak törekedni lehet, hisz az adott leszületésre váró gyermek könnyedén átírhat minden forgatókönyvet.

Ám amennyiben valami olyan dolog történik, mint amikor felmerül a császármetszés lehetősége vagy a baba teljesen érett, tehát kb. a 37. hétben van, akkor ne kelljen kivárni a spontán születést, hanem úgy időzíthessük a születés lefolyását, hogy az egy kiváló kvalitásokkal rendelkező lény megjelenését eredményezze mindannyiunk javára.

No meg persze az orvosi apparátus számára olyan jogi háttér, ami a teljes büntethetőség kizárását jogi garanciájákkal biztosítja. Nem beszélve arról, hogy ne csak a pénzes emberek dönthessenek a leszületendő gyermek kvalitásáról, hanem a teljesen „normális” hétköznapi anyagi lehetőségekkel bíró családok tagjai is.

Bodor Ernő


Copyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza