Egyházunkról Bemutatkozás Céljaink Tanaink Tevékenységünk Esküvő Tanfolyamok Adományvonal Kapcsolat
 
Magyar Biblia

www.saibaba.hu www.sandrajana.hu www.azigazijezus.hu

Kezdetben létezett egy Szellem, a Lélek és az Erő.
A Nagy ,,EGY"-ben élt a Minden felett. Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hittük. Neve: ÍZ.

ÍZ ,,volt" a Kezdetben és ,,Van" Örökké a Minden felett.

ÍZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságában hordta az ősanyagot. Az ősanyagban - az ősvizet. Az Ősvízben - az Élet ígéretét. E három egységét is hittük. Neve: TEN.

Így lett nekünk a ,,kezdet": ÍZ-TEN.

Ezek után most vizsgáljuk meg, mi is van ide leírva. Mondjuk szinte minden. Először is ez a pár sor rögzíti azt, hogy Isten minden abszolutum tárháza. Nincs a világban semmi olyan, ami ne Tőle eredne. Ő az eredeti OK. Az Ős Ok. Ugyanakkor Önmagának nincs oka. Nincs kezdete és nincs vége. Tehát számára nem létezik a születés és halál. Ezzel pedig azt is mondjuk, hogy nincs az időnek sem alávetve. Amennyiben pedig egyáltalán időről beszélünk, akkor rögtön tudnunk kell, hogy valamilyen úgymond teremtett világban zajló eseményről van szó. Ez pedig csak azt erősíti meg, hogy Ő bizonyosan örökéletű. Benne található az ősanyag. Tehát az anyag nem a semmiből keletkezik, hanem mint láthatjuk az Öreg Östentől származik. Az öreg szó már a materiális világ szava, hiszen egy kezdet és ok nélküli eredőnek, aminek nincs kezdete és vége, nem feltétlenül megfelelő egy olyan jelző, mely a korra utal. Maga az Ősvíz is benne található. Ebben pedig az Élet ígérete. Tovább vizsgálván ezeket a sorokat feltétlenül észre kell vennünk, hogy Ő mindennel rendelkezik.

Neki van mindene egyedül. Gondolj csak bele, kire vagy mire van egy ilyen lénynek szüksége. Mi az, ami neki magának nincs. Azt olvastad az előbb, hogy magában hordta az ősanyagot. Ez pedig nem mást jelent, mint azt, hogy Ő az Anyagi Világ ura is. Tehát akkor, amikor valaki arra az aljas dologra vetemedik, hogy Isten tulajdonát kisajátítja, akkor tudnunk kell, hogy tolvaj és rabló.

Mondom ezt azért, mert tudvalevő, hogy minden lény, aki akár fizikai testben, akár asztrál vagy bármifélében is van jelen valahol, az mind Isten, APU teremtménye. Már említettem azt, hogy mi mindnyájan egymás testvérei vagyunk. Tehát bárki aki valamit elvesz a másiktól, abba nincs szeretet. Az még egy ,,kicsit piszkos". Abban az értelemben mondom ezt, hogy arra a buta álláspontra gondol, hogy bárkinek is bármilye van. Ebből azonban ki kell ábrándítanom, mert minden ami csak létezik és van Apu tulajdona. Ha az Apu elnevezés miatt esetleg megbotránkoznál, az csak azért van, mert Te nem szereted őt annyira mint én. Már említettem, hogy kettőnk között csak ennyi a különbség. Nem tartom valószínűnek, hogy Kedves Földi Édesapád csak úgy a vezetéknevén emlegetnéd ha szóba kerül. Egyébként pedig honnan tudod, hogy mi az igazi neve. Nem hiszem hogy anyakönyvezve lenne. Ha még lesz türelmed az olvasáshoz és nem elégeled meg ezt az egészet, akkor majd rájössz arra, hogy nem a név, hanem a működés az, ami meg és felismerhetővé teszi az Ő személyét. Nem hiszem, hogy hajba kellene kapni a különböő földrészeken a különböző fajokban kapott nevei miatt. Aki ezt teszi az mind buta és biztos, hogy valami rosszban sántikál.

Ugyanakkor az is le van ide írva ebbe a pár sorba, hogy Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek. És itt most akkor álljunk is meg egy kicsit. Ezekben a sorokban, ha emlékezetem nem csal még nincs szó a teremtésről. Akkor most megint elő kell jönnöm a farbával. Nevezetesen azzal, hogy ismételten megállapítsam, hogy a Lelket nem teremtette senki. A Lélek mindig és örökké létezett és létezni is fog. Namármost ha nem teremtette senki, merthogy írva vagyon, akkor ez ugye azt kell, hogy jelentse mindenki aki ennek az ellenkezőjét állítja hazudik. Tudom, hogy sarkosan fogalmazok, de ez van. Legalább nem lehet félreérteni.

Most már ott tartunk, hogy a Lelket nem teremtette senki. Ez így egyszerre nagyon érdekes és kezd egy kissé bizar formát ölteni. Bár ez igazából nem is igaz, mert már említettem azt a szót, hogy Apu. Araszoljunk csak óvatosan, mielőtt kijelentenénk valamit. Most már ennyi araszolgatás elegendő. Mi hallhatatlanok vagyunk. Mi tehát az Okszférából valók vagyunk. Ebben az esetben pedig rögtön megdől egy halom állítás, de most ne ezzel foglalkozzunk, hanem azzal ami a lényeg. A lényeg pedig az, hogy mi nem tartozunk az anyagi világhoz, hanem ugyanúgy mint Szerető Édesapánk az Ősok gyermekei vagyunk. Tehát Isten fia vagy. Szép? Namármost, ha ez így van, márpedig ez tény, akkor azt is el kell fogadnunk, miszerint a Tudás Őrzői vagyunk.

Tehát azt is mondom Neked, Te Isten szerves része vagy és rendelkezel is mindazokkal a tulajdonságokkal, amikkel rendelkezik Atyád. Ezek után már látnod kell mit akarnak Tőled elvenni. Mindenki rosszat akar, aki nem engedi Önmagunk valós természetének megismerését.A LÉLEK KIÁRAMLÁSA

ÍZ-TEN - végtelen ködökben rejtőző - erejéből villámként vált ki a Fény, de nem tűnt el, mint a lecsapó villám, hanem lett Világossággá és örök maradt.

IZ-TEN ,,elsője" a Világosság. Első akarata az örökkévalóságban. Mielőtt élet ,,lett", Világosság Van.

Égi, örök tűz, tisztaság és igazság lakozik a világosságban - IZ-TEN első gyermekében.

A Teremtő így lesz egy teremtményével, hisz a Világosság az IZ-TEN megnyilatkozása.

A Világosság - IZ-TEN örök titkaként lakozik a Lélekben.

Tartalmat ad az életnek, meleggé teszi azt és benne él IZ-TEN lehelete is.

Maga IZ-TEN - az Ő hatalmas erejével él a Lélekben. Ezért hívjuk IZ-TEN-t - a Lélek szerint és a Lélek által - így ÉN-LÉLEK (EN-LIL)

Akkor most haladjunk szép sorjában mi is van itt leírva. Az, hogy ISTEN kiárasztja önmagát. Mégpedig azért önmagát, mert nincs rajta kívül senki más. Az, hogy Ő minden tudás abszolút tárháza, az nem azt jelenti, hogy van rajta kívül más is. Ezt úgy képzeld el, mint mikor egy édesanya szül. A gyermeknek önálló személyisége van. Természetesen azoknak a Lelkeknek, akik kiáramlanak belőle, szintén saját, önálló személyiséggel rendelkeznek Pusztán azt jelenti, hogy mindennel teljes. Így teljes hírnévvel, teljes gazdagsággal, teljes erővel, teljes szépséggel, teljes tudással és teljes szeretettel rendelkezik. Ezek ISTEN fenségei. Teljesen természetes, hogy örök tűz, tisztaság és igazság lakozik benne. Az írás azt mondja, hogy a Teremtő egy lesz teremtményével. Ez csak erre a vonatkozásra igaz, mármint azért, mert a Világossággal önmagát árasztja ki. Ebben az esetben nem történik más, mint kisebb részeket választ le magából, de természetesen nem távolodik el önmagától. Ezért igaz az az állítás, miszerint mielőtt élet lett világosság van. Az is nagyon rendjén van, hogy benne él a Lélekben, hisz az nem más mint önmaga szerves része, tehát természetes dolog, hogy önön magában él.

Most tehát azt is bátran mondhatjuk, hogy ISTEN minden lényiség lelkében jelen van személyes formájában. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy nem csak az emberi lényeknek van lelkük. Itt szeretnék most rávilágítani arra a lehetetlenségre, hogy az Úr Jézus azt mondta volna, hogy Istenem Istenem mért hagytál el engem. Ugyanis valaki akár elfogadja Jézus Istenségét, akár nem, egy ilyen fejlett lény nem fog ekkora sületlenséget mondani, mert ez az állítás azt takarja, hogy Isten képes elhagyni önmagát. Namármost ha erre képes, akkor azt az állítást hozom létre, hogy nem egy isten van, hanem minimum kettő. Isten természetesen mindenben jelen van és minden tud is.

Mivel ISTEN benne él a lélekben, mindegyikben, akkor valami fura dolog áll elő. Legalábbis látszólag fura. Csak hát természetesen ezt sem tanították. Ugyanis kétféle lélek van. Van Isten, Apu és mi, akiket úgy hívnak, hogy egyéni lelkek. Mind, mind külön személyiséggel. Ettől függetlenül atyánk, mint Felsőlélek mindig velünk van. Az EN-LIL név természetesen nem véletlenül szerepel itt. Egy picit később rámutatok.AZ ÉLET KIÁRAMOLTATÁSA

IZ-TEN a végtelenekben sűrítette össze az erőt. Az Erőből pattant ki a Fény és lett Világosság.

A Fény melege vízzé változtatta a végtelenek ködét és a Fény - mint IZ-TEN magja - behatolt a vizek mélységébe.

IZ-TEN úgy akarta, hogy a vizek mélységéből virágként fakadjon az Élet. és úgy lett.

Az ősvíz így lett az Anya-Erő, mely életet szül.

AMA-PALIL-nak (ősanyának) neveztük Őt.

Első magzat-virága NIN-TI lett, ki az Élet folytonosítója.

Benne él az ,,egek-anyja" - Dingir IL-AMA - is, mert életadó ereje az egektől a földekig, a földektől az egekig ért.

Mert csak az egek voltak a földek előtt és azután teremtettek a földek az egek között.

NIN-TI az égig érő életfa is. Földi gyökér nedvét az egek erejéből kapja.

Az égig érő üveghegy is Ő. Rajta keresztül tündököl a földre az égi fényben ragyogó tisztaság, hűség és makulátlanság igazsága.

Ezért neveztük őt az ,,égig érő Nagyasszony"-nak - NIN-KURSÁG-nak.

Így teremtette IZ-TEN NIN-TI-t, az Élet adóját és szűzi, érintetlen valóságából - belőle - általa az Életet... és jól tette.Így maradt meg ősvallásunk Nagyasszonya, - NIN-TI - a mai napig néphagyományunkban, mint BOLDOGASSZONY.

Mit tartalmaznak ezek a sorok? Bátran mondhatom, hogy ez már az a szint, amire nyugodtan használhatom a következőket. Ezek a sorok már ezoterikusak, titkosak, csak a beavatottak számára érthetők. Pedig hát ugye teljességgel érthető is. De mi? Az, hogy bárki elolvassa az nem jelenti azt, hogy tudja is mit olvas, bár úgy tűnik. Elvégre magyarul van írva. Ez így igaz. Azonban, ha visszagondolsz az előző lapokra, amikor elkezdtük, nem hiszem, hogy első vagy akár huszadik olvasás után is rájöttél volna arra, mi van a sorok között, illetve mit is olvasol. Hacsak nem ezzel foglalkozol hosszú évek óta. Akkor azt mondom nem ér a nevem.

Ebben a pár sorban megérthetjük, azt, hogy amikor az Erőből pattant ki a Fény, és lett Világossággá, akkor már nem maga IZ-TEN áramlott ki személyesen mint az Atya, hanem az az első személyiség, akit IZ-TEN bízott meg a teremtéssel. Gyakorlatilag létrehozza annak lehetőségét, hogy megindulhasson az Élet. A Fény, mint IZ-TEN magja, ha jobban tetszik, azt is mondhatom első szülött Fiú beléhatolt az ősvízbe, melyet a végtelen ködéből alkotott meg. Akkor amikor a végtelen ködéből alkotott, megtörtént az első teremtés. Az ősvíz, ami ettől a pillanattól kezdve lett maga az Anya-Erő, mely Életet szül (AMA-PALIL). Mit is látunk itt? Nevezetesen azt kell észrevennünk, hogy aki a Lélek, nem más, mint férfi potenciál. Az Ősvíz, amibe az Atya magja, mint Fiú beléhatol, megalkotja a Női principiumot. Ezek után kijelenthetjük, hogy a lélkek mindig férfi, pozitív míg az anyagi világ mindig negatív principium polaritással bír.

Mostanra pedig már azt is észre kell vennünk, hogy nem az IZ-TEN teremti az anyagi világot közvetlenül, hanem maga a Fiú. IZ-TEN tehát csak oka a Teremtésnek, de nem kivitelezője. Ettől függetlenül azonban az Ő akaratából történt. Tehát Isten nincs benne a teremtésben. A Teremtő igazából a Fiú. Mivel pedig a Teremtéshez szükség van az Atyára, a Fiúra, eredményként pedig létrehozzák az ősanyát. Tulajdonképpen ebből alakult ki a judeokrisztianizmus Szentháromsága.

Vegyük észre azt is, hogy mivel az IZ-TEN-en keresztül jön a Fiú, az anyagi világ nem hathat sem egyikre, sem a másikra. Ugyanakkor az anyagi világ, világok nem jöhettek volna létre nélküle-lük. Nem lehetséges tehát olyan szituáció semmilyen formában, hogy a teremtett világ hatást fejthetne ki akár IZ-TEN-re, akár a FÉNY-re, aki azért a Fiú. Az első magzat - virága NIN-TI lett, ki az Élet folytatója. NIN-TI, aki Földi gyökér- nedvét az egekből kapja, az nem mást jelent, minthogy az anyagi világ csak a lelki világgal való szoros kapcsolatának tekinthetően életképes. Egyébként pedig halott. Az életet az a Fény adja, aki erejét az IZ-TEN Legfelsőbb Személyiségétől kapja. Azért írom ezt látszólag ilyen nyakatekerten, mert az Anya-Erő és a Fiú is IZ-TEN személyiségével bír ugyan, de ki kell hangsúlyoznom a Legfelsőbb szót, mert így válik csak igazán érthetővé a dolog.A VILÁGOK, FÖLDEK ÉS AZ EMBER TEREMTÉSEIZ-TEN örök tüzet gerjesztett, melynek ereje KI-áradt. Az örök tűzből lettek a napok és éltetik a világosság világait IZ-TEN nagy akarata szerint

A Napból árad mindenKI-re IZ-TEN örök tüzének fénye és éltető melege anyaggá lett így a KI, melyet IZ-TEN akarata bolygókká, földekké gyúrt egybe és ezek űzik hajtják egymást a Nap erejében IZ-TEN nagy rendje szerint és ez a nagy rend IZ-TEN törvénye.

Anyaggá lett így a KI, melyet IZ-TEN akarata bolygókká, földekké gyúrt egybe és ezek űzik, hajtják egymást a Nap erejében - IZ-TEN nagy rendje szerint. És ez a nagy Rend - IZ-TEN örök törvénye.

ÉN-KI nevet adtunk IZ-TEN - anyagban rejtett -örökerejének, mely teremtett minden anyagot és minden testet.

Az, hogy Isten örök tüzet gerjesztett, nem mást jelent, mint az addig alvó állapotban levő elem aktivizálását. Ezt a tüzet ugyanis nem kellett teremtés által létrehozni, mert az örök szó utal arra, hogy az időnek nincs alávetve. Ebből pedig kitűnik transzcendens volta. Csak lelki valós természete van. Azonban mikor elhagyta az okszférát, ez a TŰZ-elem anyagiasult formát öltött. Ugyanakkor rögtön láthatjuk azt is, hogy nem csak egy Napot éltet, hanem mindjárt a Többi Világ Napjait is.

Itt aztán mindjárt megdől az is, hogy csak a mi általunk létező világegyetem van. Mindez pedig történik Isten akarata szerint. A Napok az örök tűzből lettek és azok anyaggá lettek. Ugyanakkor azt is megtudjuk, hogy a bolygók és égitestek nem csak úgy keringenek, hanem Isten akarata szerinti pályákon, meghatározott rendben haladnak.

Most pedig figyelj egy kicsit jobban. Azt ugye már megállapítottuk az írásokból, hogy mindennek van kezdete. Abban azonban szinte biztos vagyok, hogy a vég számodra nem mutatta meg magát, pedig itt van az orrod előtt. Tudod, olyan mintha Murphy mondaná. Ami elromolhat az el is fog romlani. Én meg azt mondom, aminek van kezdete, annak van vége is. Azt azonban vizsgáld csak meg, minek lehet egyáltalán vége? Csak egy közbevetett kérdés. Az előbb olvastad. Miből lettek a napok? De nem ez a lényeg, mármint az, hogy tűzből, hanem maga a szó. Az, hogy lettek. Namármost akkor ha valamik lettek, akkor mint Murphy is mondaná, akkor azok el is fognak múlni. Mit gondolsz miért múlik el? Igen egyszerű. Azért, mert az időnek van alávetve. Amikor azt mondjuk, hogy kezdet, akkor rögtön utalunk is a végre. Nem rossz. Ennél egy kicsit mélyebbre is beleáshatjuk magunkat. Ami az időnek van alávetve az mind elmúlik.

Ezt ugyan már az előbb is mondtam, de azt nem, hogy ez után az elmúlás után megint jön a teremtés. Igen jön. Te meg próbáld felfogni azt, hogy semmi nem tiszteletreméltó ami nem maradandó, hanem elbomló. A teremtés pedig már a folyamat puszta léte által is jelzi az elmúlást, a véget. Te pedig nagyon jó lenne, ha valóban azt próbálnád megfogni ami nem teremtett. Az képezné számodra az értéket. Akkor ugyan szinte majdnem biztos, hogy bajba kerülsz. Ugye most már rájöttél mi az amit az emberek az értékükön felül becsülnek. Nem más ez mint az anyagi világ. Így igaz. A keleti kultúrában erre mondják, hogy maya. Illuzió. Nem azért illuzió, mert nincs, hanem azért, mert időszakos. Az emberiség pedig azért küzd, rohan, hogy ennek időnek alávetett anyagdarabkánk legalább csak egy kis részét birtokában tudja. Számára ez a Minden. Ezért él, hal. Azért, ami mellesleg teljesen értéktelen.

Igen értéktelen, mert a birtoklás eredményeként nem előre, hanem visszafelé haladsz. A birtoklás szó már utal arra is, hogy tudod, érzed, nem a tied. Különben nem kellene őrizned. Vannak olyan anyagdarabkák, amiket a másiknak még megmutatni sem szabad. Ez ám a nagy kincs. Csak a Tied. Gondolod, de tévedsz. Jó lenne, ha észrevennéd. Nincs semmid. És úgy is fogsz meghalni. Bármit teszel.
Abban az esetben, ha az emberi lény megtagadja önmagát, nem ismeri fel valós természetét, csak futja a köröket, de nem jut előbbre. Az előbbre jutás azt jelenti, hogy mihamarébb kikerülni ebből az anyagi világból. Ez a világ egy olyan hely, ahová azért jöttél, mert meg akartad tapasztalni, hogy milyen jó uralkodni a természet erői fölött, kielégíteni fizikai érzékeid szükségleteid.

Mára pedig már odáig jutottál, hogy keresed a boldogságod. Keresd csak nyugodtan. Sosem fogod megtalálni. Hidd el, nem akarok szemtelen lenni. Azt azonban tudnod kell, hogy azért, mert rengeteget dolgozol és szép családod, házad van, nem lehetsz maradéktalanul boldog, mert ahogy kezded elérni ezeket, rögtön elkezded félteni, nehogy elveszítsd. A Te boldogságod pedig azt jelenti, hogy a fárasztó munka után egy kicsit megpihensz, hogy aztán újra belevesd magad. És ha rájöttél, akkor már igen magasra jutottál s csak arra kell már törekedned, hogy ez mindig is a szemed előtt lebegjen és rájöjj arra, hogy igazán boldog csak otthon, a transzcendens síkon lehetsz. Nem másért, mert az a Hazád. Ott valóban boldog lehetsz. Mi lehet az? Hát az az, ami a kezdetekkor már megvolt. Most pedig elmélkedj egy picit. Az előbb említettem, hogy Istennek van személyes formája.

A mi Bibliánkban eddig szerepeltek már személyiségek. IZ-TEN, EN-LIL, AMA-PALIL, NIN-TI, NIN-KURSÁG, Dingir IL-AMA. Ők mind Isten különálló személyiségei. Élő Lelkek. Amiről pedig most írok, az nem más, mint Isten személytelen aspektusa. Személytelen azért, mert bár van, de halott. Maga az erő személytelen. Ugyanakkor amikor azt mondjuk, hogy valakinek az ereje akkor már személyessé válik, hisz valakin keresztül nyilvánul meg.

Ahogyan EN-LIL a lélek ereje, ura és elosztója, úgy EN-KI minden anyag teremtője és titkos ereje

Lepkeszárnyon szállt rá EN-KI az élet vizéből fakadt NIN-TI élő virágszirmára

Az élő lepke hímpora termékenyítette meg azt és éledt belőle LIL-I-AM, a Lelkek Anyja, NIN-TI élete adó virágának nyolc virág-ágával.

A nyolcból ,,hét" virág lett az Élet ígérete. A nyolcadikban életre kelt maga az Élet-Anyja - a legkisebb - a kis NIN-TI.

LIL-I-AM - a hét virágával sokasította be az egeket az égilakó szellemekkel , akik a világok őrei és vigyázói lettek.

Amikor aztán már minden égi rendnek meg volt a saját vigyázója, így szóltak egymáshoz az égilakók: ,,Teremtsünk embert, hogy legyen a földeknek is vigyázója"

Ebben a részben megtudjuk, hogy EN-KI, Isten meghatalmazottja, aki lágyan és puhán rászáll NIN-TI élő virágszirmára, hogy tovább tudja adni az életet, hisz Ő az élet folytonosítója és megtermékenyítette. Vegyük észre, hogy ez a virág nem egy mezei virág, hanem egy csodálatos tavi rózsa. Így lehet, hogy jobban ismeritek Lótuszvirág. Ezen a lótuszvirágon születtek meg azok a szellemek, akik a világok őrei lettek. És most életre kelt maga az Élet Anyja is. Ő a nyolcadik virág. Nem más Ő mint a NAGYBOLDOGASSZONY. Az ember pedig a földeknek vigyázójaként lett megalkotva. Tehát nem csak az itteni anyagvilágnak, hanem a többiekének is. A teremtsünk embert pusztán egy formával rendelkező fizikai alakzatot jelent. Ugyanis a lényeg, amely mozgatja magát a fizikai embert az már megvan. Nem más Ő mint a halhatatlan Lélek. Próbáljon bárki is egy testet fabrikálni megmozdul-e?

Ha már itt tartunk, akkor vizsgáljuk csak meg egy kicsit a Halál kérdését. Bátran ki kell jelenteni, a Halál mint olyan nem létező valami. Gondolkodj. Te egy olyan Transzcendens Lény vagy, aki elfogadtál egy fizikai testet. Tehát Te nem az vagy. Menj csak be egy ruhaüzletbe egy butikba, nyisd ki a szekrényed. Ott sorakoznak szép rendben a szebbnél szebb ruhák. Szépek, de mind mozdulatlanok. Mit gondolsz miért? Hát azért, mert halottak! Nincs bennük Élet. Magyarán szólva Te vagy az, aki értelmet adsz ennek az egész Halott Világnak. Az, hogy a fizikai világ úgy látszik él, az csak Neked köszönhető.

A Fizikai Test (RUHA) fel- illetve levételét nevezik a Tudatlanság állapotában tartott lények születésnek. A levételt pedig Halálnak. Előfordulnak olyan szituációk, amikor nem Te választod meg a ,,Ruha" minőségét, hanem megmondják milyet vegyél fel. Ez általában akkor fordul elő, ha a kiválasztott, felvett ruhában nem az alkalomnak megfelelően viselkedsz. Mondjuk megfeledkezel Magadról és udvariatlanul, illetlenül viselkedsz társaiddal, testvéreiddel. Akkor nem csak, hogy megszólnak, hanem a legközelebbi alkalomra ide ebbe a társaságba nem kapsz meghívást. Tudod, a modortalan, goromba, agresszív, irigy, dühös lényeknek más ruhát adnak és a nekik megfelelő társaságba küldik őket.

EN-KI-hez ért ez az óhaj és IZ-TEN - EN-KI ereje által - egyik föld porát keverte össze az élet vizével és formált belőle embert - a maga képére.

És amikor EN-KI megformálta azt, AMA-PALIL-t hívta így: ,,AMA. határozd meg a sorsát ennek az újszülöttnek".

Akkor AMA - aki az ÖS-TEN volt maga, nagy garral lendült mozgásba. A TENGÁR-ja, mely a minden élet vize loccsant a testben levő emberre és megnyíltak a világosságra szemei. IZ-TEN lehelletét szívta magába. A lehelet Lélekké lett benne .

Életre kelt és az élet kisebbik anyja - a kis NIN-TI fogta Őt kézen.

Az újszülöttnek az lett pusztán a sorsa, hogy kapott egy fizikai testet. Tehát életre keltette az egyik föld porából formált alakzatot az anyán keresztül. Megnyíltak szemei a világosságra. Tehát nem a csalásra, lopásra, mások kifosztására. Az, hogy a lehellet Lélekké lett benne, pusztán csak azt jelenti, aktivizálta azt a személyiséget, aki felvette az ember ruhát. Életre kelt és a kis NIN-TI fogta Őt kézen. Aki mint már az előbb mondtam, nem más, mint az Élet folytonosságát biztosító lény.
Ez az a lény, aki a mi BOLDOGASSZONYUNK.Copyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza