Egyházunkról Bemutatkozás Céljaink Tanaink Tevékenységünk Esküvő Tanfolyamok Adományvonal Kapcsolat
 
Mi lenne az a magyar kereszténység?


Ej de sokat magyarázzuk ezeket a vad dolgokat. Kitalálunk már mindent ami csak létezik. No meg azt is, ami nem. Kellene egy Magyar Egyház mondják egyesek. Drága Badinyi Feri bácsi is elmondta. Aztán végül is nem lett semmi. Vagy mégis? Néhányan megrögzötten keresik azt a bizonyos magyar kereszténységet. De nem találják. Csak tudnám, hogy miért keresik. Mit akarnak, mit akartok tőle? Tisztában vagytok egyáltalán a kereszténység mibenlétének lényegével?

Szerintem nem, mert akkor nem írnátok olyan vad dolgokat, mint szkita kereszténység. Aztán jó mélyen taglaltok olyat, ami nem az aminek gondoljátok. Alátámasztásul még idéztek is a Bibliából.

Olyan ez, mint amikor egy zsidó a Mein Kampfból vezetné le a zsidóságát. Ez kész röhej. Vegyétek már észre, hogy a mi Sumer, Hun, Szkita, Avar, Pártus, Szittya, magyar népünk nem keresztény. Sosem volt.

Árpád királyunk sem volt az. Taksony királyunk sem. Ő, ők is, mint a régiek Egyisten hívő volt. Nem keresztény. Attila nagykirályunk sem csúszkált idegen isten lába előtt.

Azt viszont észre kellene venni, hogy ebbe a keresztény mizériába döglünk bele.
Miért is? No akkor most tessék jól figyelni. Lássuk csak mi is az a kereszténység és miben hisznek. Ők és ezek után ti?

Legyen akkor úgymond tetemre hívás.

1 Korinthus 15:1-4 – “Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és - ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon”.

Dióhéjban ez a keresztény hit. A kereszténység egyedülálló más vallásokhoz képest, mert inkább a kapcsolatról, mint a vallás gyakorlásáról szól. A szabad / tilos listákhoz való ragaszkodás helyett egy keresztény célja az Atya Istennel való járás gyakorlása. Ez a kapcsolat Jézus Krisztus által és a Szentléleknek keresztényekben végzett munkája által lett.

Ezek után már most észre kell venned minimum annyit, hogy a Te, azaz a Magyarok Istenének földi megtestesülését már megölték. Halott. ha megtalálták, ha elment az Úr Jézus. Viszont az egész biztos, hogy a kutai szkita Úr Jézusra rákenték a világ mocskát. A keresztények azt tanítják, hogy az Isten zsidó. No meg Krisztus is.

Igen ám csak a helyzet az, hogy az a bizonyos Krisztus nem más, mint az a Kutai Szkita Úr Jézus, aki a mi vérünkben, vérünkkel öltött testet. Tehát tetszik ez a világ egy bizonyos fajú népének vagy szimpatizánsainak, keresztényeinek vagy sem, nem érdekel. Kimondom sőt írásba adom, hogy az Úr Jézus sosem volt zsidó. De nem ám. No meg annak édesanyja a Boldogságos Szűz Mária sem. Sosem volt zsidó egyikőjük sem. Viszont mindenkivel ezt igyekeznek elhitetni. Elég nagy sikerrel. Én azonban nem hogy nem hiszem, hanem pontosan tudom, hogy nem az. Nem beszélve arról, hogy ez valójában lényegtelen is lehetne. De nem az. Mégpedig azért, mert ez nem más, mint egy mágiai program. Nem véletlen hát, hogy a keresztények mélységesen elítélik. Naná. Még csak az kéne, hogy az emberek rájöjjenek arra, hogy mit is kell csinálni ahelyett, hogy egy kőből épült úgy nevezett templomba rohangásszanak és istenítsék a zsidó eszmét, a zsidó tant a zsidó istent és lesznek jó keresztényekké.

A keresztények azt hiszik, hogy a Biblia Isten ihletett, tévedhetetlen szava, tanítása alapvető tekintélyű (2 Timóteus 3:16; 2 Péter 1:20-21). A keresztények egy Istenben hisznek, aki három személyként lézetik, mint Atya, Fiú (Jézus Krisztus) és a Szentlélek. No itt kérem megint látni kellene, hogy az egész csapatuk szín tiszta zsidó.

Érted már a szkita kereszténységet? Az nem más mint egy lázálom. Ilyen nincs! Ugyanis minden kereszténység akkor kezdődik, amikor a nemzededben megszülető Úr Jézust meggyilkolják aztán Krisztusnak kezdik nevezni.

A keresztények hiszik, hogy az emberiséget Isten azért teremtette, hogy kapcsolatban legyen vele, de a bűn elválaszt mindenkit Istentől (Róma 5:12, Róma 3:23). A kereszténység azt tanítja, hogy Jézus Krisztus a Földön járt, teljesen Isten volt és mégis teljesen ember (Filippi 2:6-11), majd meghalt a kereszten. A keresztény hit szerint kereszthalála után eltemették, feltámadt és most az Atya jobb oldalán él, közbenjár a hívőkért mindörökké (Zsidók 7:25).

A kereszténység alapvető állítása, hogy Jézus halála a kereszten elegendő volt ahhoz, hogy teljesen kifizesse a bűn adósságát, mármint azt a töménytelen szemétséget, amellyel állítólag minden ember tartozott, és így helyreállhat a kapcsolat Isten és ember között (Zsidók 9:11-14, Zsidók 10:10, Róma 6:23, Róma 5:8).

Te hiszed? Remélem nem. Mert ha igen, akkor neked biztos véged van.

Mint említettem a keresztények utálják a mágiát meg a még a lélekvándorlás tanát is. Igaz, a turáni népek viszont pontosan ismerték azt, hogy jó tett helyébe jót várj. Ez is egy a karma törvényei szerint. Miként az is, hogy a rossz helyébe rosszat fog kapni az elkövető egyén. A keresztény tanítások viszont evvel pontosan szembe mennek. Azt tanítják, hogy volt egy magyar, kit zsidónak hazudtak, arra rákenték nem egy ember, hanem az egész világ mocskát. De ez még nem volt elég hanem még meg is ölték. Mondván de jó a világnak, hogy egy szkíta ember zsidó álruhában megválthatja a világot.

No még ezek után is szkíta keresztény vagy, hogy tudod, megölték a testet öltött Magyarok, azaz a világ és nem egy héber isten testetöltését?
Valóban azt akarod hinni, hogy keresztény vagy? Vagy esetleg felébredsz és rájössz a tévedésedre,

Egyébként elárulom neked, nektek, hogy van ám Magyar Egyház csak ti azt nem veszitek észre. No persze nem keresztény hanem Ezoterikus. Igen. A titkok ismerője és sok minden más tudója. A pontos neve pedig nem más, mint az Ezoterikus Tanok Egyháza. Ez az egyetlen Magyar Egyház létezik.

Ahhoz, hogy valaki üdvözüljön, egyszerűen hinnie kell Krisztus kereszten elvégzett művében. Mondja a keresztény. Ha valaki hiszi, hogy Krisztus helyette halt meg, kifizette a bűneit, és aztán feltámadt, akkor az az ember megmenekült.

Ezen túl senki sem tehet semmit az üdvösségéért. Senki sem lehet “elég jó” ahhoz, hogy önmagában tetsszen Istennek, mert mindannyian bűnösök vagyunk (Ézsaiás 64:6-7, Ézsaiás 53:6). Mondja, tanítja ezt minden keresztény. Én meg mondom tovább, hogy nincs semmi baj azzal, ha valaki csal, lop hazudik folyamatosan nap nap után. Hiszen már meg van váltva és egyáltalán nem kell tartania halála után semmi elszámoltatással. Kvázi megadja az engedélyt az egész emberiség kifosztásához. Ha meg estleg lekésett, akkor gyorsan megtérek, majd megint lopok, aztán meggyónok. Ugyanakkor szerinte nincs is már mit csinálni, nem lehet mit tenni, még ha akarna is, mert Krisztus minden munkát elvégzett! Amikor a kereszten volt, a Szkita Úr Jézus azt mondta: “Elvégeztetett!” (János 19:30)
Az író szerint, aki feltehetően még az Úr Jézus nyelvét sem beszélte.

Ahogyan semmit sem tehetünk az üdvösségünkért, úgyanúgy igaz az is, hogy ha valaki Krisztus kereszthalálában bízik, akkor semmiképpen nem veszítheti el az üdvösségét. Fontos tudni, hogy egyedül Krisztus végezte el, fejezte be ezt a munkát! János 10:27-29 –

“Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből.”

No kedveseim ebbe tessék csak igazán belekapaszkodni. Itt aztán kiborul a bili. Ez maga a színtiszta igazság. Gyere csak rá szépen, hogy miért nem adja neked vissza őseid hitét. Nem másért, mert akkor egy pillanat alatt rájössz, hogy az Öregisten, a Kutai Szkita Úr Jézus a Te Apád.

Érdekes, hogy a János 8:44-el nem villognak, ahova a következő van írva. Ezek az Úr Jézus szavai: Ti az ördög atyától valók vagytok, és ti a ti atyáitok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjátból szól, mert hazug és a hazugság atyja.

Tessék nekem megmondani. Ezt miért nem fújjátok, mint a miatyánkot? Mert akkor persze szembe mennétek a nektek tanított dolgokkal. Inkább belepusztultok, hogy kereszténynek nevezhessétek magatok. A János 8:47 Ki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit, azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók.remélem már rájössz arra, hogy valami olyat keresel ami nem létezik.
Ehelyett jobb lenne az eszedbe vésnéd. Szeresd az Istent, szeresd a hazád és ne egy idegen zsidó isten előtt csúszkálj, hanem a tied imádd!

Egyesek azt gondolhatják, hogy “Ez nagyszerű, miután megtértem azt csinálhatok, ami csak akarok, úgysem veszítem el az üdvösségemet!” Az üdvösség azonban nem a szabadságról és a vágyaink követéséről szól. Az üdvösséggel megszabadultunk a régi bűnös természetünk szolgálásától és most már helyes kapcsolatot építhetünk Istennel. Amíg a Földön élő hívők vétkeznek a bűnös testükben, addig állandó lesz a harc a bűnnel. Azonban a keresztény embernek pontosan kellene tudni, hogy valójában a test csak azért képes bármi cselekvésre, mert az elméje arra készteti. Tehát a vágyak is az elmében keletkeznek. Ő viszont nagy tudatlanságában ezt sem tudja.

A bűnben élés gátolja a kapcsolatot Istennel, így aki hívőként is bűnökben él, az nem fogja élvezni az Istennel való járást. Jó lenne azt is tudni, hogy Istent, az Apád akár megtagadod, akár nem, mindig veled van. Teljesen mindegy, hogy mellette állsz, jársz vagy ülsz. No meg az, hogy mindenkivel szemétkedsz, az még nem azt jelenti, hogy nem Istennel jársz. Ugyanis, még ahhoz is az Apádra, az Öregistenre van szükség, hogy egyáltalán felemelhesd a lában.

Viszont a keresztények győzhetnek ebben a harcban Isten igéjének (A Bibliának) a tanulmányozásával és alkalmazásával az életükben, átadva az irányítást a Szentléleknek. Ő befolyásolja a körülményeiket, vezeti őket a mindennapokban, az igének való engedelmességben.

Tehát amíg sok vallásos rendszer az emberektől azt várja, hogy bizonyos dolgokat tegyenek meg, más dolgokat pedig ne, addig a kereszténység egy IstennJehovával való kapcsolat. A kereszténység annak a hite, hogy az Úr Jézus, Krisztus meghalt a kereszten a bűneinkért és feltámadt. A bűn adóssága ki lett fizetve és már közösségben élhetünk a zsidó Istennel. Legyőzhetjük a bűnös természetet és a zsidó Istennek való engedelmességben, vele közösségben járhatunk. Ez az igazi, kereszténység.

Tehát bátran felejts el minden kereszténységet és térj vissza az Őseid Istenéhez és mondd folyamatosan a magyar imákat, mantrákat.

Én az Öregisten gyeremeke vagyok és szerettel fordulok hozzád, mert te vagy Apám.
Emlékszem a Magyarok Istenére, az ki nékem Apám. Visszatétek Hozzád és veled is Maradok.

Ezek biztosan előre fognak vinni. Persze ha akarod, nyugodtan köpd szembe. Az is a te választásod. Nekem szerencsém volt, mert nekem nem kellett visszatérnem Hozzá. Ugyanis már úgy születtem erre a bolygóra, hogy tudtam. Tehát nem felejtettem el Őt sosem. Kívánom, hogy a következő testetöltésed már te is így élhesd meg.Copyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza