Egyházunkról Bemutatkozás Céljaink Tanaink Tevékenységünk Esküvő Tanfolyamok Adományvonal Kapcsolat
 
Ezoterikus tűzkeresztelő

avagy a legelső mag-har beavatási rituálé


Az emberi élet kezdeti megnyilvánulásának beteljesedése előtt, mint valami tiszta és érintetlen lény jelenik meg fizikai világunkban. Ez az a bizonyos születéskori állapot, amikor is az emberi testet öltött lény, Lélek úgymond megszületik, meglátja a napvilágot.

E megnyilvánulás után karmájának függvényében megkezdi viszonylagos önállónak mondott életét. Ez az élet természetesen lehet jó és lehet kényelmetlen a fizikai test részére. Ugyanis a testet mozgató élet, Lélek nem részesül az anyagi világ látszólagos, időszakos értékeiből. Semmilyen formában sem. Számára valójában indifferens, hogy milyen események és történések zajlanak ebben a számára egyébként idegen és időszakosan fennálló anyagi világban. Azonban az természetesen nem mindegy, hogy kap e valami féle konkrét belsőenergetikai támogatást a durva anyagi világban való közvetlen utazásra, annak tartózkodási idejére.

Ez a spirituális támogatás természetesen minden karmikus lény számára rendelkezésére áll. Karmikus lénynek nevezek minden olyan lényt, aki akár jó, akár rossz cselekedeteinek hatására nyilvánul meg az anyagi univerzumok bármelyikében. Azonban az, hogy ezt az első mag-har spirituális beavatást valaki megkapja-e avagy sem, az nem mástól, mint a leszületett lényhez legközelebb álló emberi lénytől, nevezetesen az apától vagy anyától függ. Esetenként azonban előfordul olyan helyzet is, amikor a leszületett és testet öltött lény sugallat formájában közli szüleivel kívánságát. Azonban még ennek ellenére sem lehet benne biztos, hogy szülei nem értik-e félre kérését.

Az emberi létformában való első beavatás mindenki számára a legdöntőbb. Akár tudomással bír erről valaki, akár nem. Ez az első beavatás lesz az, ami végig fogja kísérni a fizikai testben zajló élete útját. Tetszik neki vagy sem. Az első beavatás fogja meghatározni, hogy kiket fog őseiként szeretni, tisztelni. Ilyenkor dől el, hogy az Élet Istenét, az Öregistent választja-e vagy valami más, idegen istent. Kikhez lesz hű és kiknek az etikai és erkölcsi értékeit fogja magáénak vallani. Kiknek a történelmét fogja magáénak vallani. Egy számára idegen istent szeretők által tanított hamisat pl. Jehova, Jahve vagy pedig a sajátját, a Magyarok Istenét, az Öregistenét. Kifejezetten meghatározó lesz számára az is, hogy mely világrend tagjaként fogja tölteni életét.

Egy elhibázott spirituális megkeresztelés már a legelső pillanatokban tönkreteheti a leszületett lény karmikus útját. Egyszerűen azért, mert a beavatáskori energetikai kód többé nem engedi, hogy más belső értékrendet képviseljen teljes egészében. A hibás, nem kellő ismeretek birtokában választott keresztelés, energetikai és spirituális beavatás kitörölhetetlenné válik az egyén számára. Annak mindig hatása alatt fog állani. Olyan ez, mint egy alvó szellem. Mint egy vírus. Amikor a megfelelő energetika, a számára teljes, beavatáskori energetika aktivizálódik mindig befogja tudni indítani a kezdeti irányba. Arra, hogy felnőtt korában a hibás beavatási irányt felismerje és ellene hatékonyan fellépjen, az esélye matematikailag a 0 közelében található. Tehát nem teljesen kizárt, azonban az emberi gyengeség és gyávaság mintegy záloga az amúgy megváltoztathatóság kiküszöbölésére.

Az Ezoterikus Tanok Egyháza papjai mindig a Legfelsőbb Személyhez kapcsolják az Emberi létformához tartozókat. Tehát egyenesen Apuhoz, azaz az Öregistenhez. Az általunk adott mag-har spirituális keresztelés garantálja, hogy az azt megkapó nem tévelyedik el korunk materializmustól és az idegen földi egyházak hamis isteneitől vezéreltetve. Az általunk történő spirituális mag-har Tűzkeresztelésnek semmi köze sincs a ma napjainkban saját univerzumunkban megtalálható bármely kereszténynek nevezett vallási irányvonalhoz. Attól kifejezetten távol levő értékrendeket képvisel. A mi Tűzkeresztelésünk, aminek rituáléját a névadási ceremónián és más esetleges alkalmakkor, mint pl. a más egyházak keresztelési liturgiájának bénító kulcsainak feltörésekor történik. A kikódolás után egy új, szabad ember születik. Ekkortól már ismét az eredeti, az Igaz Isten értékrendjeit lesz képes követni.Copyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza