Egyházunkról Bemutatkozás Céljaink Tanaink Tevékenységünk Esküvő Tanfolyamok Adományvonal Kapcsolat
 
Az Ezoterikus Tanok Egyháza kinyilatkoztatja

Jelen pillanatban a Föld bolygó minden lakója egy idegen démonikus hatalom markában, annak halálos ölelésében szenved. Akár tud róla, akár nem. Éljen az bármely földrészen Európától Amerikáig bezárólag. Az emberiség minden lakója a puszta túléléséért küzd. Azonban egyedül, önmagában, teljesen kilátástalan minden küzdelme, mert mielőtt tudatára ébredne, hogy mi is zajlik itt, meghal. Talán jobb is, mondhatnánk, de nem. Fel kell vennünk az elénk odadobott kesztyűt.

Az emberi faj nem érdemli meg a pusztulást! Vegyük észre, hogy idegenek jöttek a Földre. Méghozzá olyan technikai tudással, hogy pont úgy néznek ki, mint mi. De nyissuk ki a szemünket és rá fogunk döbbenni, hogy ők valójában az emberiség megrontói, pusztítói. Egy, a világmindenség távoli zugából érkeztek hozzánk. Nem emberi lények! Egy pillanatig se érezzünk sajnálatot irántuk.

A Földön bár sok bőrszínű ember él, azonban azt mindenki vegye tudomásul, ők, mi, ténylegesen mind testvérei vagyunk egymásnak. Kivétel nélkül.

Tehát a gonoszt nem szín, és arc meg testtípus, hanem annak cselekedetei alapján látjuk meg, ismerjük fel. Itt, most élet-halál harc folyik. Egy tényleges világháború. A tét hatalmas. Vagy az embertestbe bújt démonok győzedelmeskednek, vagy mi pusztulunk el. A kettő egyszerre nem lehetséges. Pontosan tudom miről beszélek.

Láttam, amikor az idegeneket eredeti formájukban kidobták, elüldözték az épp előzőleg elfoglalt, majd egy ideig leigázott, elbirtoklott területről. Itt az embereket, mint állatokat tartották. Ekkor a démonok feje nem emberi fej volt, csak a testük volt az. Ez nem az emberek által ma ismert fizikai szinten ismert galaxis volt. Azt is pontosan tudom, hogy ez a démonsereg akkor a Földet szemelte ki túlélési és továbbszaporodási helyének. Olyan, mint a kakukk madár. Tudnotok kell, tisztába kell lennetek avval, hogy minden emberi lényt meg akar ölni.

Nem szeretünk senkit sem riogatni, de mégis meg kell mondani. Meg kell mondani, tudatosítani kell mindenkiben, és most az egyszer fogadja meg, hogy eleget is tesz a felhívásnak. Fogjon össze. Különben hiszi, nem hiszi, nyomorultul fog elpusztulni. Minden pozitív kilátás nélkül. Nyugodtan gondolja végig az utolsó 1000-2000 év világtörténelmét. Rá fog döbbennie, hogy ebben az időszakban valóban semmi más nem történt, mint az embereket sanyargatók egyre nagyobb technikai fejlődésre tettek szert és azt ellenünk fordították. Közben egyre csökkent a fizikai távolság a földrészek és az emberek között a tecnika fejlődése következtében. Egyre gyorsabban lehetett közlekedni a földrészek és országok között.

Ennek ellenére nem hogy jobbá vált volna az emberi létformában levő, testet öltött lélek élete, hanem épp ellenkezőleg. Egyre több és több embertársunk halt és hal meg teljesen értelmetlenül. A boldogság minden megtapasztalása nélkül. Az emberek néha félreértelmezik a boldogságot és azt képzelik, hogy az nem más, mint a szakadatlan, kemény munka közben levő pihenésre fordítható idő.

A technika fejlődését nem az emberek jobb életkörülményeinek érdekében, hanem pont ellenkezőleg, a szegényen élők további sanyargatására használták és használják. Egyre agyafúrtabb és gonoszabb dolgokat eszelnek ki ellenünk. Még külön betegségeket is képesek kreálni laboratóriumaikban, hogy az emberiség fogyása minél gyorsabbá, intenzívebbé váljon. Ez csak is az idegenek érdeke. Senki másé. A gonosz démonikus lények egyre erőteljesebben vetítik ki az anyagi kötőerőket. Nem beszélve az emberekre egyáltalán nem jellemző magatartásformákat. Persze a hamis vágyak kivetítése is egy kötőerő, nevezetesen a tudatlanság kötőerejének megnyilvánulása. Olyan értékrendeket kívánnak nekünk, embereknek csalétekként felmutatni, aminek hatására az egyetemes emberiség pusztulása lesz várható. Az emberek nem veszik észre, hogy ez a gonosz szembe megy a több mint 2000 éves írott szellemi törvényekkel is.

Az embereket manapság az úgymond médiákon keresztül etetik be és tartják függő helyzetben. Ma a televízióból és rádióból semmi jó nem jön ki. Valóban nem. Igazából, és most ez is nagyon meglepő kijelentés lesz, egyszerűen ki kellene dobni ezeket az eszközöket. Azonban ez mára már szinte merő képtelenségnek tűnik. Azonban rögtön megmondom, hogy miért.

Mi, ezoterikusok, akik a parapszichológiával és mágiával is foglalkozunk, pontosan tudjuk, hogy ezek a hírközlő eszközök akkor is programokat sugároznak ki, ha azt a fizikai fül nem hallja. És most rögtön megmondom azt is, és meg is kérek mindenkit, hogy nehogy valaki általánosítson és a médiákban dolgozó, egyébként normális, kedves embereket hibáztassa. Nem. Erről szó sincs. Ők ugyanúgy nem tudnak erről, mint ahogy a Föld bolygó több milliárd emberi lakója. Többek között ezért alakulnak ki olyan folyamatok az emberi közösségekben, melyek kifejezetten élet és ember ellenesek.

Most már remélhetőleg megértitek, hogy miért koszolják tudatosan az ezoterikus vonalakat, csatornákat. Egyszerűen nem akarják, hogy az emberiség hitelt adjon a spirituális világ veszélyre való felhívásának. A médiákból csak a hitetlenség, a meghamisított történelem és a szkepticizmus áramlik. Más egyszerűen nem jöhet ki, mert ami ennek a gyilkos démoncsoportnak nem tetszik, azt be sem teszi. Amennyiben pedig néha-néha mégis történik ilyen, az is teljes mértékben szándékos, tudatos cselekedet miközben persze azt is meghamisítják. Nem beszélve fő ellenségük a Spirituális Világ mocskolásáról.

Minden lehetséges eszközt bevetnek annak érdekében, hogy a hiteles ezotériától távol tartsák az embereket. A tiszta ezoterikus tanokat egyszerre igyekeznek rossznak és mocskosnak mutatni. Sok esetben pedig félelmetesnek. Csak azért, hogy az egyetemes emberiség szemébe port hintsenek. A legmegdöbbentőbb, hogy a régi-régi időktől kezdett hazugságáradat miatt az emberek már valójában nem is tudják mi az igaz és mi a hamis. Ezzel sikerült elaltatniuk az emberi faj éberségét. A régi tiszta vallásokat már szinte mind megölték, az írmagját és kipusztították. Ami pedig megmaradt, az garantáltan fertőzött.

Az embereknek mostanra már pontosan fel kellene ismernie, hogy az iskolákban tanított történelem is mind hazugság és merő koholmány. Mindenkinek azt sulykolják a tudatába, hogy csak is ő, az ő népcsoportja az, aki az igazat képviseli, a többiek pedig gonosz gyilkos népség. Javasolnám, hogy amikor valaki történelmet tanul, vegye elő a térképet és nézze meg, hogy ki is volt ott akkor az adott időben illetőleg lehetett-e. Nem beszélve az egy ugyanazon népek rengeteg neveiről, miközben saját ellenségeként tanít nem egyszer azonos népeket. Számtalan esetben fordul elő, hogy az egymás mellett élő testvérnemzeteket úgy befolyásolják, hogy azok legyilkolják a régi tudást őrzőket és megölik családjaikat is. Kizárva ezzel az egyenes átadás lehetőségét vagy legalábbis megnehezíti azt. Tehát ezek az aljas démonikus lények semmi mást nem tesznek, mint egyik ország lakóit a másiknak ugrasztják, és aztán valamelyiket támogatják anyagilag, hogy a gyilkos fegyvereket eladhassák nekik. Számukra valójában teljesen mindegy, hogy hány ember hal meg. A lényeg, hogy a halálos áldozatok száma minél nagyobb legyen. Ők ugyanis el akarják birtokolni a Földet.

Bár a Föld bolygó tökéletesen el tudná látni valamennyi lakóját, ezek a lények mindig megakadályozták és napjainkban is megakadályozzák, hogy a jobbítás valójában megtörténhessen. Ezek a gonosz és aljas lények látszólag reszketnek egy-egy anyagdarabka birtoklásáért. Úgy tesznek, mintha azt képesek lennének felzabálni. Közben pedig kiderül, hogy az anyagdarabka az ő szemében sem ér annál többet, mint egy bármely más elbomló anyag. Legyen annak bármilyen formája. Nekik teljesen mindegy hogy mi történik. A lényeg az, hogy ők nyugodtan szaporodhassanak. Igazi paraziták. Ezekkel a lényekkel, ha már felismertük őket még csak szóba sem szabad állni, hisz tudva levő, hogy az minden körülmények között az életünkre és életterünkre tör és mindent megtesz az emberek szolgasorba taszításáért.

Nyugodt szívvel kijelentem, hogy ezek a lények nem az emberi faj, hanem egy szellemi rassz időszakos megtestesülései. Nevezetesen nem más, mint a hazugság, gonoszság, lopás és mindenféle negatív démonikus tendenciák megtestesülései.

Vegyük tudomásul, hogy nekünk, emberi lényeknek össze kell fognunk. Szó szerint. Mindenki mindenkivel. Csak egy szempont számíthat. Az emberiség fenn és megmaradása. Akivel összefogunk annak erkölcsileg tisztának kell lennie. A többi nem számít. Nehogy arra gondoljon valaki is, hogy ennek kevés a vagyona, pénze, tehát vele nem kötök szövetséget. Tessék tudomásul venni, hogy ez a bolygó egyrészt nem a mienk, hanem az Öregistené, mi meg a gyermekei vagyunk.

Tehát senkinek sincs semmije. Csak Apánknak. Ezt pedig vegyük véresen komolyan. Aki pedig arra az aljasságra vetemedik, hogy komolyan gondolja azt, hogy neki van valamilye, azzal ne kössünk szövetséget. Sőt, azonnal távolodjunk el tőlük. Keressük meg a hozzánk hasonlókat és kezdjük el egymást haladéktalanul támogatni, segíteni.

Egy dologban feltétlenül biztosnak kell lennünk. Mi az Öregisten gyermekei vagyunk és győzelemre születtünk. De azért küzdenünk kell. Elérkezett az idő ahhoz, hogy megmutassuk Apánknak, hogy újra kezünkbe fogjuk a sorsunk irányítását és nem engedünk az idegeneknek. Vannak fegyvereink, mellyel minden körülmények között győzni fogunk. Egy valódi úgymond csodafegyver. Ez pedig nem más, mint

Az Ezotéria, a Spiritualitás. Igen ezek azok a fegyverek, melyekkel a démonokat le tudjuk és le is fogjuk győzni. Azt viszont nagyon pontosan kell tudni, hogy mivel a Spiritualitás és az Ezoterikus tudás valamint a Mágia a legnagyobb hatalom, ezért a gonosz démonikus faj ezt is igyekezett lefertőzni. Tette ezt természetesen azért, hogy a Föld lakóit teljesen megossza és elbizonytalanítsa. Azt viszont mára már rengetegen sejtik, hogy valami embertelen dolog történik Hazánkban, a Föld nevű bolygón.

Mivel ebben a korszakban a régi vallások mind fertőzöttekké váltak, azokat egyszerűen meghamisította. Azonban, hogy az emberi faj mégis tudjon egy biztos pontot helyette, helyettük az Ezoterikus Tanok Egyházát jelölte ki a tiszta tudás átadásának. Mostanra ez az egyedüli tiszta egyház, ahova ezek a démonok, bár mindent megtettek, mégsem bírtak és bírnak betörni. Ezért aztán minden Földlakó számára elsődlegesnek kell lennie az ide való becsatlakozásnak, ahol védelmet kap a démonokkal és azok hatásaival szemben.

A démonokat legegyszerűbben a szeretettel szembeni gyűlöletük mutatja meg igazán, teszi felismerhetővé. A démonikus faj szinte minden földrészen milliárdokat invesztál be abba, hogy az embereket kifossza, meggyilkolja. A Földön élő démonok és szimpatizáns csoportjai érdekes módon mindig az anyagi világ fontosságát értékét mutatják, azt igyekszik felnagyítani. Pedig az mindig csak elbomló lesz. A lélek, vagyis mi magunk pedig maradandóak vagyunk. Az embereknek mindig anyagdarabkákat akarnak adni bármiféle fizetségként. Ezzel kívánják kifizetni árulásukat. Azt hitetik el az emberekkel, hogy a pénz a minden. Tehát hazudnak. A bankokon keresztül pedig kifosztanak.

Javaslom, hogy ezekből az értékmérőkből mindenki csak annyit birtokoljon, amit tiszta erkölccsel szerezhet. Pénzügyi hiteleket pedig lehetőleg ne vegyen fel senki. Különben hiszik, nem hiszik, egyszerűen elbuknak. Mindig figyeljünk embertársainkra és segítsük az emberi létforma tagjait. Ne feledjük, hogy a szegény ember is lehet jó ember és a gazdag sem mindig gonosz. Ahhoz viszont, hogy ezeket teljes bizonyossággal felismerhessük, Spirituális és Ezoterikus tudásra van szükség. Egyszerre kell tudni uralnunk az anyagi elmét és kell tudni kialakítani szerető kapcsolatunkat Apánkkal, az Öregistennel. A démonok mindkettőre alkalmatlanok. Tehát ők fizetségként mindenképp a legsúlyosabb negatív karmát kapják. A démonok nem hisznek az Öregistenben. Esetenként azonban úgy tesznek, mintha igen, de ebben az esetben ők mondják meg, hogy kit kell az istennek tekinteni. Ez mindig is egy sarokpont. Ki az Apánk, az Öregisten és Őt honnan tudjuk csalhatatlan biztonsággal felismerni. Mi az Ezoterikus Tanok Egyházában megtanítjuk ennek a fortélyát is. Ha kinyilatkoztatásommal csak ennyit sikerült elérnem, hogy megtaníthassam az érdeklődőknek, hogy honnan ismerhetik fel az Öregistent, Apánkat, óriási lépést tettünk a Föld nevű bolygó és az egyetemes emberi faj megvédése érdekében.

Nehogy azt gondoljuk, hogy a démonok érzéketlenek. A helyzet az, hogy a démonok is tudnak szenvedni és van fájdalomérzetük. Hasonlóan az emberi testekhez, nekik is van étertestük. A fájdalmakat pedig ennek a testnek az idegrendszerén keresztül fogják érezni. Sokkal hosszabb ideig, mint ameddig a fizikai test él. Mesterséges beavatkozással a magasabb világok szellemi lényei meg fogják oldani, hogy szenvedésük pontosan elérje az emberi faj szenvedésének hosszát. Az emberi faj között levő támogatóik pedig pontosan úgy fognak szenvedni, mint az ideiglenes uraik.

Soha senki ne gondolja, hogy csak egyszer élünk és senki sem felelős tetteiért, cselekedeteiért. Azt szoktam mondani, hogy soha senki ne gondolja azt, hogy csak úgy egyszerűen meg lehet lógni a megváltó halálba. Nem. Mindenki fizetni fog cselekedeteiért és meg is kapja annak honoráriumát.

Minden régi nép és nemzet fiai tudják a törvényt, miszerint jó tett helyébe jutalom jár, következik. Ez törvény. Szerencsére nem földi, hanem ISTENI. Amennyiben valakinek most ebben az inkarnációjában nem sikerül a jó fizetséget megkapni, mert közben elveszíti a testét, ,,ruháját”, nem az életét, mert azt lehetetlen, lévén az Öregisten gyermekei vagyunk és miként Apánk is, örökéletű halhatatlanok vagyunk az a következő testetöltésében kapja meg a cselekedetei, karmája szerinti jutalmát. Azt viszont senki se gondolja, hogy életét minden körülmények között, itt ezen a Föld nevű bolygón fogja folytatni. Nem. Sokan közülünk egy magasabb bolygóvilágban fogjuk folytatni az Öregisten gyermekeihez méltó életet.

Az Ezoterikus tudás fellegvára pedig nem más, mint az Ezoterikus Tanok Egyháza. Aki ennyi olvasás után belátta, hogy ezek a dolgok így vannak, az jöjjön közénk, haladéktalanul kezdje meg a tanulást, hogy elháríthassuk a démonok seregének támadásait és együttes erővel kiűzzük őket galaxisunkból.


Bodor Ernő
egyházfőCopyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza