Egyházunkról Bemutatkozás Céljaink Tanaink Tevékenységünk Esküvő Tanfolyamok Adományvonal Kapcsolat
 
A Fehér Öreg, Eszege Malán, Csagán Ebügen

A mongolság nem csak nagy állattartó volt. Ők a Bajkál-tótól DK-re eső területeken éltek, ahol füves pusztaságok voltak egészen a Sárga-folyó nagy kanyarulatáig, Ordoszig. A másik nagy ág a Bajkál-tótól keletre megőrizte az eredeti ősi létformájukat. Halásztak, vadásztak. Az itt élők nagycsaládok és nemzettségek gyakorolták az uralmat.- Nemzetiségi arisztokrácia. Velük szorosan összefonódott a sámánarisztokrácia. Mindkét társadalmi forma megegyezett abban, hogy a szellemi kultúra az alkotóképesség csúcsát a hősepika jelentette.

Több tíz és százezer soros, óriási terjedelmű, művészileg magas színvonalú művek keletkeztek, amik a hősök küzdelmeit örökítették meg az ellenségeikkel. A harc oka leginkább feleségszerzés, leányrablás egyéni virtus.

Az ellenfelek sorában érdekes módon elsősorban mitikus alakok, azaz mangadhajok, óriáskígyók szerepelnek. A lovasnomádok hősepikája azonban más az ugyanis kollektív. Itt az ellenfelek már maguk is törzsek vagy törzsszövetségek. vagy a nemzetiségi epikából ismert szörnyalakok.

A két társadalmi forma közötti különbség eleve meghatározza a mítoszok közötti különbségeket is. A nemzetiségi formára elsősorban az animizmussal kevert politeizmus jellemző. A lovasnomádoknál pedig a monoteista irány van jelen esetel antropoform formában.

A későbbiek során új vallást hoztak létre de a régi isteneket nem tudták és nem is merték száműzni. Az új vallás képviselői nem idegenkedtek a mágiától és a varázslástól sem. Ide a régi vallás isteneit is bevonultatták ám azt különböző magyarázatokkal látták el a buddhisták.

A régi istenek tehát buddhista köntösbe öltöztek.
Nagyon jellemző erre a Fehér Öreg (Csagán Ebügen) termékenység istennek tartották. Ő nem tudott bevonulni a buddhista kánonba, mint Isten, hanem megjelenítették, mint a buddhizmus követe, aki a buddhista vallás kiemelkedő alakjaitól kapta amegbizatását.
Pl. a Tökéletes Buddha a Dzsinsziling hegyen sétált amikor meglátta az Öreget haja hosszú és ősz volt kezében bottal, melynek feje sárkányfej alakú volt. Az Öreg elmondta neki, hogy ő a földek és a vizek ura, hogy védelmezi a jókat és üldözi a gonoszokat. Buddha ekkor megerősítette tisztségében.

A Zöld Tara istenasszony történetében ő maga teszi meg istennek. Mondván te leszel a föld és a vizek 24 védő-istenségének ura, aki áldást hozta a Három Drágakőre, sárkányfejes botot fogsz tartani a kezedben, ura leszel az embereknek és az állatoknak, ura leszel Dzsimszling hegyének.

A buddhizmus előtti vallásos iratok természetesen mongolul voltak írva erről fordították szanszkritra és kínaira.

A buddhizmus a viszonylagos megtartás mellett is szörnyű pusztítás végzett a mongol hiedelemvilágban.

A lovas nomád területen a sárgasüvegesek pusztítottak. Megkezdték a régi hit módszeres irtását. Ennek egyetlen ellen szere látszott, a népi buddhizmus.

Eszege Malán fiai Nyugati 55, Keleti 44

Aszarangi főisten volt valamennyi isten vezetője. Halála után veszekedés. Ennek eredményeként

Han Hurmasz fia Geszer bátor
Az iráni mitológiában Ormazd-kormuszda 33 isten vezetője és ura.
Legidősebb fia (3 gyerek) Singibil (Sakjamuni) 53+1 (Obo tengeri isten) isten állt mellé. + Mahai Dandin… (9) testvére! 44-en pedig gonosszá lettek. Ők a keletiek. Vezetőjük: Ataj Ulán


3 Fiúgyermek apja Erlig kán, az alvilág ura lett ő a legfiatalabb volt. Mindez köszönhető volt Singibil-nek Virágcsere…Copyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza