Egyházunkról Bemutatkozás Céljaink Tanaink Tevékenységünk Esküvő Tanfolyamok Adományvonal Kapcsolat
 
Avatárok

Guna–avatárok
Manvantara-avatárok
Brahma 1 napja alatt 14 Manu van és minden Manu 71 yugáig él
Brahma élete során tehát sok-sok ezer Manu él
A jelenlegi kalpában már 6 Manu élete ért véget
Jelenleg Svayambhuva Manu az uralkodó

A legfelsőbb és a közönséges élőlény között az a különbség, hogy amikor az anyagi világ megsemmisül, akkor az egyéni lelkek is mély álomba merülnek és aztán nem emlékszenek semmire, minden a feledés homályába vész.
Manu a Napistentől született. Ezért hát az emberiségnek az Ő tanitásait kell követnie. Nevezetesen azt, hogy minden Apu tulajdona. Felső tudatként pedig jelen van minden testben – mezőn. Tehát az egyéni lelket mindig elkíséri Ő a Tanu.

- Semmi sem tartozik csupán egy Nemzethez vagy 1 egyénhez.
- Egy ember annyi vagyont tekinthet a tulajdonának, ami ahhoz szükséges, hogy testét és lelkét együtt tartsa. Aki ennél többre vágyik, azt tolvajnak kell tekintenünk és megérdemli, hogy a természet törvényei megbüntessék.
- Apu kiterjed mindenben de Ő nem minden.
- A félistenek nevei Brahma, Indra, Siva stb. nem személyes nevek, csupán pozíciókat jelölnek. A félisteneknek az a kötelességük, hogy megvédjék a Védák, a Tudás tekintélyét.
Mágus és Apu


- A mágus képes akár tehénné is vállni, mégsem tehén, ám ezzel egy időben a tehén amelyet varázsolt, nem különbözik Tőle.
- Hasonló módon az anyagi energia sem különbözik magától. Hiszen ez egyik kiáradása. Ugyanakkor azonban ez az enrgiamegnyilvánulás nem a Legfelsőbb Úr.
- Apu saját belső energiáján keresztül nyilvánul meg a Földön, az viszont nem képes rá hatni.
- Apu és az egyéni lélek között az a különbség, hogy a Felső lélek a kozmikus megnyilvánulás megteremtése során különféle energiái révén cselekszik, ez a megnyilvánulás pedig megtéveszti az élőlényeket.
- Apu az energiák Ura, míg az élőlényeket az energiák a hatalmukban tartják. Az Úr, Apu CIN-MÁTRA= teljes mértékben lelki. Korlátlan energiákkal rendelkezik, melyekkel számtalan csodás dolgot – ideigleneset és maradandót teremt és nyilvánít meg. Az anyagi világ – Apu külső energiájának teremtése, ideiglenesnek tűnik. A megsemmisülésben az Úr saját energiájában létezik tovább. A Belső energiájának teremtése, a lelki világ, a Tr. Világ nem ideiglenes megnyilvánulás, mint a fizikai.
- Apu Belső energiájának e megnyilvánulásai Örökkévalóak. NIRGUNÁ-nak nevezik őket. Reá nem hatnak az anyagi kötőerők – még az anyagi jóság kötőereje sem!
- Ezt az anyagi Univerzumot Apu azoknak az élőlényeknek ,teremtette akiket az az az illuzió kerített hatalmába, hogy Őt utánozva, Vele eggyé válljanak. A kötőerők feladata az, hogy a feltétekehez kötött lelkeket a továbbiakban is megtévessze. Ez az anyagi világ tehát a feltételekhez kötött lelkek miatt lett teremtve, hogy hadd élvezzék azt.
- A Feltételekhez kötött lelkek cselekedetei az anyagi energián keresztül nyilvánulnak meg, ezért eltorzult formában jelennek meg.
- Tiszta Lélek = Tiszta Tudat sohasem veszti el tudatosságát sem a körülmények, sem az idő sem az álmok hatása miatt.
- Az élőlény tiszta szellemi lélek. Hogyan tudja hát magát mégis elhülyíteni? Úgy hogy az avidja energia befolyásolja. Mivel az élőlény könnyen az avidja energia hatása alá kerül, sohasem lehet egyenlő a Legfelsőbb Személlyel.
- Hogy lehetséges, hogy az élőlényt legyőzi a tudatlanság és hatása alá kerül miért van oly sok szenvedésnek kitéve? Nem kellene így lenni de a valóságban mindenütt ez van. Az Elme zavarodottsága az oka. Szerencsére csak néhány élőlényre jellemző. Különben nem lenne lehetőség arra, hogy a fejlettebb szinten álló személyiségek megoldják a problémát.
- Az Odadószolgálat – az igazi odaadó szolgálat az, ha minden a tr. Változatosságban végzi tevékenységét. Hold és víz -remegés
- Az élőlények az Úr Tatastha energiájából származnak, így mindig Apu energiái, nem pedig az energiaforrás. Olyanok, mint a napsugarak. Nincs különbség a Nap és annak sugarai közt, így az alacsonyabb energia befolyása alá kerülhetnek.
- Lélekszikrák – ha kirepülnek az eredeti tűzből, egy eltérő atmoszféra befolyása alá kerülnek.
- Gyógyítanunk kell az érzékeket, hogymegszabaduljanak az anyagi fertőzéstől.
- Fel kell adnunk azt a téves képzetet, hogy a lélek szenved az anyagi fájdalmaktól.
- Aput különféle módon lehet szolgálni. Semleges, aktív, baráti, szülői és szerelmi kapcsolatban. Amikor aztán ezeken keresztül megszereti, ragaszkodása az anyagi világhoz megszűnik.
- A felszabadulás útja a mahatma tr. Szolgálata. Mahatmák azok a tiszta bhakták, úton vannak Isten királysága felé.
- A jótékonyság legtökéletesebb formája: megszabadítani az embereket az anyagi lét gyötrelmeitől. Apu tiszta szeretője sosem gondolja, hogy ő a tulajdonosa otthonának. Mindenét az Úr Legfelsőbb személyiségére bízza, s így nem kell aggódnia családja eltartása vagy a családi érdekek megvédelmezése miatt.
- Mivel mindent az Úr szolgálatának szellemében fogad el, ezzel kihúzza a vagyongyűjtés méregfogát. Csakis az Aput szeretők az emberi lények, akik méltók s felszabadulásra míg mások hiábavalóan csak valódi haszon nélküli létükért küzdenek. Az ember csakis a Lelki tudat segítségével szabadulhat meg az anyagi ragaszkodás szennyeződésétől és kaphatja meg az Úr áldását.

Test


1.Az embernek legyen teljes hite a tanítóban, aki segít a tanítványnak , hogy fejlődhessen a lelki életben.

2. Amikor a tanítvány függetlenül gondolkodik, s figyelmen kívül hagyja a lelki tanítómester utasításait, elbukik.

3. Az embernek tökéletesen uralnia kel elméjét és érzékeit, amelyek különben úgy viselkednek, mint a szilaj lovak.

4. Az APUNAK végzett tiszta odaadó szolgálatot anélkül kell végeznünk, hogy a gyümölcsöző cselekedeteken vagy a filozófia spekuláción keresztül valamilyen anyagi haszonra vagy nyereségre vágynánk.

5. Így uralkodni tudunk majd az érzékeken és az elmén.

6. Miután ezt megcselekszed, szemtől szembe láthatod Aput. Ekkor extázist érezhetsz s egész testedben remegni fogsz.

7. Az univerzum nem más, mint APU külső energiája.

8. Mindig úgy gondolj RÁM, hogy párod testében vagyok, s imádd őt akit lemondásai megtisztítottak.

9. Az élőlény életereje a lélek- különbözik az emberi lény petesejtjétől és hímivarsejtjétől. Noha a feltételekhez kötött léleknek semmi köze sincs a férfi és női szaporítósejtjeihez tettei következtében a megérdemelt helyzetbe kerül. – Az életet azonban nem a 2 ivarsejt hozza létre. – Az ÉLET nem függ egyetlen anyagi elemtől sem. Azonban el kell szenvednie az anyagi cselekedete visszahatásait.

10. A lélek nem ismer sem születést sem halált.

11. Anyagi szempontból minden élőlény meghal a halál elkerülhetetlen, de míg a karmik, a ynanik, a mágusok a jógik visszatérnek, az APUT szeretők sohasem! Csak tiszták!

12. Az anyagi világ egy illuzórikus energia, amely letéríti az élőlényeket az önmegvalósítás útjáról.

13.Az élet célja valójában nem érzékkielégítés, hanem az Önmegvalósítás.

14. Az érzékek irányításának az a célja, hogy kiszabaduljon a születés és Halál körforgásából.

15. Egy intelligens emberhez nem méltó, nem illő, hogy képes az érzékkielégítés tetteibe merüljön.

16. Az embernek a felsőbbrendű érzékelkkel kell megtapasztalnia a boldogságot. Ezek pedig nem az anya elemekből álló érzékek.

17. A TEST segítsége nélkül nem lehet kijutni innen, mármint az UNIERZUMBÓL.

18. Amikor a test az Úr szolgálatát végzi, nem szabad anyaginak tekinteni. A testre kellő gondot kell fordítanunk. Mivel a test ideiglenes minden Óvintézkedést meg kell tennünk, hogy megvédjük.

A bhakta mindig az Istenség Legfelsőbb Személyiségével él, mert szolgálja Őt.

Én , lélek vagyok! De ha testemmel nem végzek valamilyen odaadó szolgálatot annak érdekében, hogy fejlődjek az odaadó szolgálatban, a természet törvényei szerint egy másik testet kell majd elfogadnom, miután a jelenlegit elhasználtam.


Menedékvétel


Apu Te vagy a menedéke még a félisteneknek is. Te vagy a Legfelsőbb Személy. Te vagy akit mindenkit magadhoz vonzol, minden univerzumban Te vagy a legfelsőbb Örök időtényező is. Te vagy az egyetlen menedék.
Szentelt zsinór! Gyümölcs felajánlás.
Áldozati Tűz felajánlás.
Tettek mezején végzett felajánlás. Minden felajánlásnak az a lényege, hogy elégedetté tegyük APUT.
A szent név mantrázása Minden hibát eltöröl.Copyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza